Komplett sortiment

Produkter for miljøsertifiserte bygninger

Ansvarlig bygging

I dag jobber stadig flere bygg, både nybygg og renoveringsprosjekter, med ulike typer miljøsertifiseringer for å sikre optimal planlegging, bygging og drift. Systemene hjelper også prosjektene med å fokusere på mulighetene for gjenbruk og resirkulering ved nedmontering. Å jobbe i tråd med miljøsertifiseringssystemer gir mange fordeler, både fra et miljømessig perspektiv, men også gjennom mer effektiv og lønnsom vedlikehold og til slutt en høyere eiendomsverdi.

Gustavsbergs baderomsprodukter er utstyrt med smarte funksjoner for vann- og energisparing som forenkler og bidrar til at bygget når de fastsatte målene når det gjelder energieffektivitet og miljøfordeler.

 

Gustavsberg lanserer markedets første kjøkkenkran med energiklasse A

Gustavsberg lanserer markedets første kjøkkenkran med energiklasse A

Gustavsberg har den store gleden av å lansere et nytt sortiment av Nye Nautic kjøkkenkraner med energiklasse A (SS-82 0000:2020). Siden standarden ble introdusert på det nordiske markedet i 2010, har det blitt ansett som mer eller mindre umulig å oppnå den høyeste energiklassen på en kjøkkenkran - både på grunn av tekniske begrensninger, men kanskje først og fremst fra et brukerperspektiv.

Disse utfordringene har Gustavsberg løst og lanserer nå 10 oppgraderte kraner. En utfordring har tidligere vært å få tilstrekkelig vannstrøm for at kranen effektivt skal kunne rengjøre for eksempel en stekepanne - noe som nå er løst med et helt nytt keramisk sett som gir stabil temperatur, tilpasset strømning og er svært energieffektivt.

Denne banebrytende lanseringen er et bevis på vår forpliktelse til økt energieffektivitet og redusert miljøpåvirkning. Vi er overbevist om at disse kjøkkenkranene, sammen med vårt bredere utvalg av vann- og energieffektive løsninger, vil gi store positive effekter for eiendomsbesittere, brukere og samfunnet.

Anna Marciniak, produktsjef for kraner hos Gustavsberg

1. Materiale
Når det gjelder å sikre kravene til materialer, gjør vi produktvurderinger gjennom "Byggvarubedömningen" og "SundaHus".

2. Funksjonalitet
For å garantere produktens funksjonalitet og passende egenskaper i nordiske eiendommer, bruker vi CE-merking eller typegodkjenning.

3. Installasjon
For å unngå vannskader og sikre riktig installasjon følger Gustavsberg som leverandør kravene fra "Säker Vatten".

4. Driftsytelse
For å oppfylle kravene til driftsytelse, har vi produkter som oppfyller anbefalingene i henhold til EU-taxonomien, "Miljöbyggnad", Svanemerket, BREEAM og LEED. For en del av produktutvalget er det også energiklassifiseringsstandarder de testes mot.

5. Miljøpåvirkning
Vi rapporterer en produkts miljøpåvirkning gjennom en EPD (miljøproduktdeklarasjon), der et verifisert dokument som dekker hele produktets livssyklus blir gjennomgått av en uavhengig tredjepart.

Utvalgte vurderings- og sertifiseringssystemer

Vi har valgt å jobbe med en rekke ulike vurderings- og sertifiseringssystemer der produktene våre påvirker og kan bidra til en mer bærekraftig eiendom.
Her kan du lese mer om systemene og hvilke produkter vi har som oppfyller kravene til hver miljøvurdering.

EU-taxonomien

EUs definisjon og verktøy for å identifisere miljømessig bærekraftige investeringer.

EPD

En erklæring om en produkts miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger, der bygningens miljøytelse blir vurdert av en tredjepart.

BREEAM

BREEAM er det vanligste systemet for miljøsertifisering i Europa.

Svanemerket

Et verktøy og et hjelpemiddel for å oppføre bygninger som er et bedre valg for miljøet, klimaet og beboerne.

Säker Vatteninstallation

Svensk bransjeregulering med mål om å redusere risikoen for bl.a. vannskader, legionellaspredning og brannskader.

LEED

Det mest internasjonalt kjente vurderingssystemet med fokus på design, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Energiklassifisering

En svensk standard for energiklassifisering av tappevannsarmaturer hvor blanderens energiytelse og funksjon sammenlignes.

Typgodkjenning / CE-merking

Tekniske krav for en produktkategori på europeisk eller nasjonalt nivå.

SundaHus / Byggvarubedömning

Vurderer konstruksjonsrelaterte produkter basert på deres miljøpåvirkning gjennom livssyklusen.

12 nye blandebatterier til miljøsertifiserte bygninger

Vi fortsetter å utvikle produkter som bidrar til ulike miljøsertifiseringer av eiendommer. Nå har tolv varianter av Nye Nautic-blandebatterier til servanter og kjøkken blitt oppgradert for å nå kravene til miljøsertifiseringssystemene BREEAM og LEED. Blandebatteriene er typegodkjente og EPD-deklarerte, og finnes i varianter som er godkjent av den svenske Byggvarubedömningen og har klasse B i SundaHus.  

De spesialutviklede blandebatteriene har egne artikkelnumre og NRF-numre, og leveres komplette og klare til installasjon. 

Gjenbruk og reservedeler

Levetiden til et produkt er helt avgjørende når det gjelder å beregne dets miljøpåvirkning, og derfor er vårt fokus på reservedeler viktig fra et gjenbruksperspektiv. Mange av våre produkter er laget av materialer med lang levetid og som tåler langvarig slitasje, så det er vanligvis bare noen få deler som må byttes ut. Vi kan tilby nyutviklede reservedeler som oppgraderer eldre produkter og gir de samme nye, smarte funksjonene som nye produkter. Ved å kunne oppgradere produkter, trenger du ikke lenger å velge mellom gjenbruk eller å bytte til et merenergieffektivt alternativ - du kan få begge deler.

Hvis en eiendom som skal renoveres har produkter fra Gustavsberg installert, er det stor sannsynlighet for at vi kan bidra til å skape de riktige forutsetningene for gjenbruk av disse produktene. Vi mener at alle forbruksvarer i eiendommen, det vil si produkter som bruker strøm, varmtvann og kaldtvann, bør oppdateres og følge moderne krav i brukerfasen. Med våre produkter er det mulig å oppgradere funksjonskomponenter til nye versjoner som gir et energieffektivt produkt med lavt CO2-avtrykk.

Vi arbeider for at våre kunder skal oppfylle de stadig mer omfattende kravene som stilles i ulike vurderings- og sertifiseringssystemer. Vi tilbyr produkter for hele baderommet, samt kjøkkenkraner, som er i samsvar med EU-taxonomien, Miljöbyggnad, Svanemerket, LEED og BREEAM. Vårt mål er å være en smart partner for alle som planlegger, bygger og forvalter bærekraftige eiendommer.

Mattias Virsgård, Business Development Sustainability & Solutions

Teknologiske fremskritt og innovasjoner

En viktig faktor når det gjelder å energieffektivisere et bygg, er behovet for å kartlegge og dokumentere det komplette vannsystemet. Ellers er det en stor risiko for at tiltak som på den ene siden gir positive resultater, kan føre til andre store problemer. For eksempel kan en vannbesparende strålesamler på en eldre armatur forårsake overstrømning mellom varmt og kaldt vann, noe som betydelig reduserer komforten og innebærer betydelige helsefarer. Hvis man i tillegg bruker en strålesamler eller dusjdyse som blander inn mye luft, dannes aerosoler, noe som ytterligere øker risikoen for for eksempel legionella.

Gjennom mange og lange samarbeid med eiendomsselskaper, helseinstitusjoner og entreprenører har vi kunnskapen til å utvikle produkter som oppfyller de strengeste kravene til energieffektivitet, samtidig som de tilfredsstiller kravene til utmerket komfort og høy sikkerhet - alltid med brukeren i sentrum.