Hjelpemiddel - Toalett

Å kunne gå på toalettet alene er ingen selvfølge for alle. Med serien av hjelpemidler for toalett ønsker Gustavsberg å tilrettelegge for at så mange som mulig skal klare toalettbesøk selv. Gustavsbergs hjelpemidler for toalett kan brukes både i offentlige miljøer og hjemme. Hjelpemidlene våre for toaletter er konstruert for å innfri de strenge kravene som stilles til hygiene, brukervennlighet og tilgjengelighet. Gustavsbergs hjelpemidler for toalett er rettet først og fremst mot personer med spesielle behov.

Kundeservice