Hjelpemiddel - Servant

For oss på Gustavsberg er det en selvfølge å tilby høyderegulerbare servanter. For deg med spesielle behov tilbyr Gustavsberg grunnere og bredere vasker med høyderegulering. Disse modellene egner seg like godt for offentlige miljøer som hjemme. De er konstruert for å innfri de strenge kravene som stilles til hygiene, brukervennlighet og tilgjengelighet. Gustavsbergs høyderegulerbare servanter er beregnet på personer med spesielle behov.