Energiklassifisering

Siden 2012 har det eksistert en svensk standard for energiklassifisering av tappvannskraner; SS-820000 og SS-820001. Målet er å kunne sammenligne en krans energiytelse i kombinasjon med dens funksjon. Alle kraner klassifiseres etter målemetoder og tildeles deretter en energiklasseetikett som inneholder blant annet produktnummer og hvilken energiklasse produktet oppfyller. Dette systemet gjør det enklere for alle typer kjøpere å velge en vann- og energieffektiv kran for sitt prosjekt eller husholdning. Både beregninger og praktiske eksempler viser betydelige energibesparelser ved bruk av energieffektive kraner i henhold til standarden.

Målet fra "Svenska institutet for standarder" og Energimyndigheten er å heve klassifiseringen til europeisk nivå og gjøre den lik i alle land.

Utvalgte vurderings- og sertifiseringssystemer

Vi har valgt å jobbe med en rekke ulike vurderings- og sertifiseringssystemer der produktene våre påvirker og kan bidra til en mer bærekraftig eiendom.
Her kan du lese mer om systemene og hvilke produkter vi har som oppfyller kravene til hver miljøvurdering.

EU-taksonomien

EUs definisjon og verktøy for å identifisere miljømessig bærekraftige investeringer.

EPD

En erklæring om en produkts miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger, der bygningens miljøytelse blir vurdert av en tredjepart.

BREEAM

BREEAM er det vanligste systemet for miljøsertifisering i Europa.

Svanemerket

Et verktøy og et hjelpemiddel for å oppføre bygninger som er et bedre valg for miljøet, klimaet og beboerne.

Säker Vatteninstallation

Svensk bransjeregulering med mål om å redusere risikoen for bl.a. vannskader, legionellaspredning og brannskader.

LEED

Det mest internasjonalt kjente vurderingssystemet med fokus på design, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Energiklassifisering

En svensk standard for energiklassifisering av tappevannsarmaturer hvor blanderens energiytelse og funksjon sammenlignes.

Typgodkjenning / CE-merking

Tekniske krav for en produktkategori på europeisk eller nasjonalt nivå.

SundaHus / Byggvarubedömning

Vurderer konstruksjonsrelaterte produkter basert på deres miljøpåvirkning gjennom livssyklusen.