Typgodkjenning / CE-merking

En typegodkjenning er en bekreftelse på at et produkt oppfyller gjeldende tekniske krav for en spesifikk produkt. Kravene er basert på europeiske funksjonsstandarder, men kan også inkludere nasjonale spesifikasjoner, for eksempel har Finland krav om at produktet må være avsinkningsbestandig messing (DZR brass). Det finnes typegodkjenninger for alle produktkategorier i vårt sortiment, og godkjenningene indikerer om produktet kan installeres i en bygning i samsvar med nasjonale byggeforskrifter. En typegodkjenning utstedes av sertifiserte testinstitutter i hvert land.

CE-merking er et harmonisert europeisk teknisk krav som indikerer om en produkt er egnet for installasjon i bygg i Europa. EU-lovgivningen fastslår at hvis en produktkategori har en CE-merking, skal det ikke være lokale typegodkjenninger. En CE-godkjenning blir bekreftet av oss som produsent gjennom en DOP (Declaration of Performance).

Utvalgte vurderings- og sertifiseringssystemer

Vi har valgt å jobbe med en rekke ulike vurderings- og sertifiseringssystemer der produktene våre påvirker og kan bidra til en mer bærekraftig eiendom.
Her kan du lese mer om systemene og hvilke produkter vi har som oppfyller kravene til hver miljøvurdering.

EU-taksonomien

EUs definisjon og verktøy for å identifisere miljømessig bærekraftige investeringer.

EPD

En erklæring om en produkts miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger, der bygningens miljøytelse blir vurdert av en tredjepart.

BREEAM

BREEAM er det vanligste systemet for miljøsertifisering i Europa.

Svanemerket

Et verktøy og et hjelpemiddel for å oppføre bygninger som er et bedre valg for miljøet, klimaet og beboerne.

Säker Vatteninstallation

Svensk bransjeregulering med mål om å redusere risikoen for bl.a. vannskader, legionellaspredning og brannskader.

LEED

Det mest internasjonalt kjente vurderingssystemet med fokus på design, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Energiklassifisering

En svensk standard for energiklassifisering av tappevannsarmaturer hvor blanderens energiytelse og funksjon sammenlignes.

Typgodkjenning / CE-merking (copy 1)

Tekniske krav for en produktkategori på europeisk eller nasjonalt nivå.

SundaHus / Byggvarubedömning

Vurderer konstruksjonsrelaterte produkter basert på deres miljøpåvirkning gjennom livssyklusen.

Kundeservice