Vedlikeholdsråd

Ta vare på badet ditt og badet ditt vil ta vare på deg! Å holde badet rent handler ikke bare om hygiene.
Med riktig pleie får du alle overflater og detaljer til å fungere bedre og lenger. Gjør dette:

Sanitærporselen

Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du varmer opp eddiken, virker den enda bedre.

Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut.

For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Sanitærporselen med Ceramicplus

C+ er en overflatebehandling som gjør det enda lettere å holde rent. Behandlingen lukker porene i porselenet, slik at vannet danner dråper og tar med seg smuss og kalk ut i avløpet.

Det er dermed nok å rengjøre daglig med en myk klut eller børste og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Bruk et eddikbasert rengjøringsmiddel hvis du trenger noe sterkere som er effektivt mot kalk. Bruk aldri slipende eller talkumbaserte produkter (pH-verdi over 10). For øvrig gjelder det samme som for sanitærporselen, se over.

Ikke utsett toalettskålen for miljøfarlige stoffer som løsningsmidler, sterke kjemikalier eller gifter. Det skader miljøet og kan også skade den C+-behandlede overflaten. Garantien din dekker ikke skader forårsaket av slike stoffer.

Toalettseter

Bruk et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri klorbaserte eller slipende rengjøringsmidler. Tørk alltid til slutt av med en ren klut. Tørk bort kalk og urinflekker under ringen slik at de ikke setter seg. Hvis flekken ikke går bort, gnir du gjentatte ganger med varmt såpevann og en myk klut på flekken.

Ikke spray kjemikalier eller rengjøringsmiddel direkte på setet. Komponenter i setet kan bli skadet.

De myke og harde setene våre er gjennomfargede og mister ikke fargen hvis de behandles riktig. Harde seter kan imidlertid tape seg litt på overflaten under ringen hvis det går for lang tid mellom rengjøringene. De kan eventuelt friskes opp med lett polering med bilpoleringsmiddel uten slipeeffekt på en myk klut.

Gjør det til en vane å la lokket og ringen stå oppe etter rengjøring av toalettskålen, slik at vaskemiddel og vann får mulighet til å tørke.

Blandebatterier

Gjør det til en vane å tørke av batteriene ofte, gjerne rett etter bruk. Da slipper du å bruke sterke og miljøskadelige produkter. Bruk en myk klut, så slipper du kalkflekker og andre skjemmende flekker.

Rengjør jevnlig forkrommede og anodiserte flater med flytende, pH-nøytrale rengjøringsmidler eller en såpeløsning. Tørk deretter av med et mykt, tørt håndkle. Hvis du likevel skulle få kalkavleiringer: Bruk vanlig husholdningseddik, og skyll grundig med vann.

At alle typer slipende produkter, for eksempel stålull, grove svamper og skuremiddel, gir en matt og ripete overflate. Bruk aldri syre-, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, siden disse kan gi skjemmende flekker og skade flatene. Hvis du bruker slike i nærheten av batterier, skal du sørge for å beskytte mot sprut. Unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på batteriet, siden det finnes komponenter inni som kan ta skade. Bruk i stedet en myk klut, som også er mer effektivt. Unngå fremfor alt følgende stoffer i rengjøringsproduktene: Saltsyre, fosforsyre, eddiksyre og klor. Også aluminiumklorid, som brukes som antiperspirant, kan gi misfarging. Altfor varmt vann og høytrykkspyling kan føre til skader. Hvis det er fare for at vannet fryser, for eksempel i hus og fritidsboliger uten oppvarming, må du tømme blandebatteriene for vann før vinteren. Batteriene kan eventuelt demonteres og oppbevares på et varmere sted. Hvis blandebatteriet tømmes for vann og forlates slik, demonterer du reguleringsinnsatsen/keramikkpatronen hvis det er et ettgrepsbatteri. Hvis det er et termostatbatteri, skal termostatpatronen/reguleringsinnsatsen demonteres, og batteriets avstengningsratt stilles i åpen stilling. Det er også fare for tilfrysing når du transporterer et vannfylt blandebatteri i minusgrader.

Badekar

Rengjør etter hver gangs bruk for å hindre smuss- og kalkavleiringer. Bruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, for eksempel et oppvaskmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller vinsyre som fås på apoteket. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du enkelt og skånsomt med husholdningseddik. Gni på eddiken med en fuktig klut, og skyll av.

Bette Glaze-behandlede produkter må beskyttes under pågående byggearbeid, siden de kan ta skade av kjemikalier som brukes. Informer de involverte partene. Rengjør Bette Glaze-behandlede flater med en myk klut, men IKKE av mikrofiber, og et mildt rengjøringsmiddel.

Hvis du skal vaske eller bløtlegge klær, bruker du et mildt, gjerne flytende, vaskemiddel beregnet på fine tekstiler. Sterke vaske- eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, stålull, grove svamper, midler som inneholder klor eller fosfater, maskinoppvaskmiddel eller maskinvaskemiddel.

Badekar med Glazeplus

Våre badekar er levers med en ekstra overflate, Glazeplus. Det er en krystallklar polymerfilm som beskytter overflaten av badekaret mot smuss og kalkavsetninger. Det letter rengjøring og reduserer behovet for vaskemidler.

Badekar med Glazeplus-behandlet overflate må beskyttes under f.eks. byggingsarbeid, da kjemikalier kan skade overfalten. Informer relevante yrker. Rengjør Glazeplus-behandlede overflater med en myk klut - NB! ikke mikrofiber - og milde vaskemidler.

Bobblebadekar / Akrylbadkar

Rengjør etter hver bruk for å hindre smuss og kalkavsetninger. ruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller eddik. Ta litt på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkavleiringer tar du enkelt og forsiktig bort med rengjøringsmidler eller gni eddik på en fuktig klut og skyll bort.

Hvis du vil vaske eller bløtlegge klær, bruk en mild, helst flytende, fint vaskemiddel. Sterke vaskemidler eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret. Bruk aldri produkter med rengjøringsmidler med slipeeffekt, stålull, klor, svamp med slipeside eller fosfatmidler.

Baderomsmøbler

Baderomsmøbler fra Gustavsberg tåler fukt, men skal ikke utsettes for vannsøl. Unngå å sette dem inntil badekaret eller dusjen uten dusjavskjerming. Ikke la det være vann igjen på flatene, tørk det bort så snart du kan. Rengjør med mildt rengjøringsmiddel og myk klut.

Dusj

Gustavsbergs dusjer er behandlet med Clear Glass som lukker overflateporene og gir en smussavstøtende overflate. Men dusjen må likevel rengjøres for å kjennes frisk.

Unngå kalkavleiringer på glassveggenes innside ved å tørke av med en nal eller klut etter bruk. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for grundigere rengjøring. Spesialrengjøringsmiddel for dusj, vanlig vinduspussemiddel eller flytende oppvaskmiddel passer bra. Gustavsbergs eget rengjøringsmiddel, art.nr. GB2510140, er spesielt godt egnet for glass, fliser og speilflater.

Bruk aldri aceton, syre- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, eller midler med slipende effekt.

Kundeservice