Säker Vatteninstallation

Bransjeregler for "Säker Vatteninstallation" er en svensk forskrift utviklet av bransjeaktører med formål å redusere risikoen for vannskader, spredning av legionella, forbrenninger og forgiftninger. Reglene stiller krav både til installatøren for riktig installasjon av produktene og til produktene for å være konstruert på en måte som er vannskadesikkert. Systemet inkluderer godkjenning av VVS-selskaper og opplæring av VVS-montører, arbeidsledere og andre relevante yrker.

Det er hovedsakelig produktets installasjons- og brukermanual som godkjennes av "Säker Vatteninstallation", og produkter med godkjente manualer kan merkes med "Säker Vatteninstallation"-logoen.

 

Utvalgte vurderings- og sertifiseringssystemer

Vi har valgt å jobbe med en rekke ulike vurderings- og sertifiseringssystemer der produktene våre påvirker og kan bidra til en mer bærekraftig eiendom.
Her kan du lese mer om systemene og hvilke produkter vi har som oppfyller kravene til hver miljøvurdering.

EU-taksonomien

EUs definisjon og verktøy for å identifisere miljømessig bærekraftige investeringer.

EPD

En erklæring om en produkts miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger, der bygningens miljøytelse blir vurdert av en tredjepart.

BREEAM

BREEAM er det vanligste systemet for miljøsertifisering i Europa.

Svanemerket

Et verktøy og et hjelpemiddel for å oppføre bygninger som er et bedre valg for miljøet, klimaet og beboerne.

Säker Vatteninstallation

Svensk bransjeregulering med mål om å redusere risikoen for bl.a. vannskader, legionellaspredning og brannskader.

LEED

Det mest internasjonalt kjente vurderingssystemet med fokus på design, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Energiklassifisering

En svensk standard for energiklassifisering av tappevannsarmaturer hvor blanderens energiytelse og funksjon sammenlignes.

Typgodkjenning / CE-merking

Tekniske krav for en produktkategori på europeisk eller nasjonalt nivå.

SundaHus / Byggvarubedömning

Vurderer konstruksjonsrelaterte produkter basert på deres miljøpåvirkning gjennom livssyklusen.