Systematisk og langsiktig for en bærekraftig fremtid

Vi er en ISO-sertifisert virksomhet

ISO-sertifisering

Vi jobber systematisk med å kontinuerlig utvikle vår produksjon og prosesser for å redusere klimaavtrykket og jobbe bærekraftig. Vårt systematiske miljøarbeid gir store energibesparelser og miljøfordeler, og vi tror på å følge anerkjente standarder for å bidra til å oppfylle våre ulike bærekraftsmål. 

Vi lever opp til dine og markedets krav til sikkerhet, prosesser og produksjon og innehar ISO-sertifikater som du enkelt kan laste ned her som pdf.  

Våre firmasertifiseringer: 
• Miljøstyringssystem ISO-14001
• Kvalitetsstyringssystem ISO-9001 
• Arbeidssikkerhetsstyringssystem ISO-45001
• Energiledelssystem ISO-50001 

Kundeservice