Lev livet mer bærekraftig med Gustavsberg

Gustavsberg har vært en pioner på utviklingen av sanitærprodukter til baderommet helt siden starten av 1900-tallet. Da gjorde vi vår del i arbeidet med å avskaffe det svenskene kaller «Lort-Sverige». Under energikrisen i 1974 var det nødvendig å spare på energi og vann.

 

Dermed utviklet vi løsninger og teknologier for energi- og vannsparing som står seg den dag i dag. Med miljøutfordringene som påvirker oss alle, er det viktig å finne smartere løsninger som ikke skader planeten vi lever på. Også denne gang er ambisjonen vår å ta ledelsen og vise vei.

 

Hvordan skape et ressurseffektivt bad med redusert miljøbelastning?

Hos Gustavsberg ser vi hele produktets livssyklus, fra råvarestadiet til gjenvunnet eller gjenbrukt produkt, som vårt ansvar. Bærekraftsarbeidet begynner allerede i design- og konstruksjonsfasen. Der legges grunnlaget for valg av funksjonalitet, materialer og produksjonsmetoder. Vi utvikler stadig nye metoder i produksjonsfasen, og har et tett samarbeid med underleverandørene våre. Den største positive effekten på livssyklusanalysen oppnås ved at alle produkter har høy kvalitet og lang levetid kombinert med effektive funksjoner som sparer ressurser. Bærekraft handler dessuten ikke bare om smarte løsninger som sparer strøm, vann og penger over tid. Vi jobber med å støtte de følgende tre områdene der vi kan ha stor påvirkningskraft og gjøre mye nytte:

 

Et bærekraftig og velfungerende samfunn

Løsningene våre for infrastruktur på vann- og sanitærområdet spiller en veldig sentral rolle i menneskers dagligliv. Gjennom arbeidet vårt forbedrer vi løpende menneskers hygieniske standard og velferd på en bærekraftig måte.

 

Langsiktig velstand for alle
vi jobber med

Vi bidrar til samfunnet ved å være en etisk, inkluderende, økonomisk levedyktig, proaktiv og innovativ partner.

 

Økt ressurseffektivitet og redusert miljøpåvirkning

Produktene og prosessene våre utvikles kontinuerlig for å minimalisere ressursforbruk og miljøpåvirkning i hele produktenes levetid.

 

[Translate to Norwegian:] New Nautic

Våre produkter

Av hensyn til miljøet skal du kunne være trygg på at baderommet ditt er dunksjonelt, av høy kvalitet som varer lenge,og er ressurseffektivt ved å ikke sløse med energi, vann og penger. Da kan det være godt å vite at Gustavsberg er ledende innen bærekraft, slik at du kan dedikere deg helhjertet til å nyte livet på badet. Hva mener vi med å være ledende inne bærekraft? 

  • Ved å tilby de mest energieffektive armaturene og toalettene med 2/4 spyling som standard. 
  • Vi deklarerer stadig flere produkters C02-ekvivalente fotvtrykk helt transparent via det internasjonale EPD-systemet (Environmental Product Declaration) 
  • Vi jobber helhetlig med energi, miljø, sosiale spørsmål, arbeidsrett og likestilling med FNs globale bærekraftsmål som veiledning. 

Et godt eksempel er vår baderomsserie Gusatsvberg Nautic, som inkluderer våre mest energieffektive kraner noensinne. Ikke bare er de fulle av smart og utskiftbar teknologi, som gir lang leverid, gjenbruk og resirkulering, de er også resirkulerbare dagen de ikke lenger er i bruk på badet ditt.

EPD – miljøegenskaper fra et livssyklusperspektiv

Som en av de første produsentene i Norden er vi stolte over å kunne tilby sanitærporselen og blandebatterier som er miljødeklarert i henhold til det internasjonale EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

Miljødeklarasjonene baseres på et system som objektivt beskriver miljøegenskaper ved varer og tjenester i et livssyklusperspektiv (LCA). For å få sammenlignbare data utarbeides hver deklarasjon ut fra etablerte regler som er tilpasset til en produktkategori (PCR), og der dataene må verifiseres av uavhengige sertifiserte granskere.

Reservedeler er veien til gjenbruk

For oss har det alltid vært en selvfølge å jobbe med funksjonell kvalitetsprodukter. Det å tilby reservedeler er også en lang tradisjon. Vi vil at det skal være enkelt å vedlikeholde produktene i stedet for å kjøpe nye.

Et produkts levetid er helt avgjørende for å kunne beregne hvilken miljøbelastning det har, og derfor er reservedeler viktig ut fra et bærekraftsperspektiv. Siden vi arbeider med produkter i materialer som har lang levetid og tåler langvarig slitasje, er det bare et fåtall deler som vil trenge å skiftes ut.

Nå tar vi arbeidet med reservedeler ett steg videre. Gjennom å kunne oppdatere eldre produkter med reservedeler som gir samme smarte funksjoner som nye produkter, forlenger vi produktenes levetid ytterligere. Ett eksempel er gjenbrukspakken, der funksjonsdeler i blandebatteriet Nautic kan byttes ut i eldre modeller slik at man kan oppfylle dagens strenge krav til for eksempel høyeste energiklasse og EU-taksonomien. Det synes vi er smart.

Sertifiseringssystem for hele eiendommer

I dag knytter flere og flere eiendomseiere seg til systemer for miljøevaluering av hele eiendomsmassen sin, både nybygg og eksisterende bygninger. Hos Gustavsberg har vi produkter og løsninger tilpasset dette. For eksempel:

• EUs Taksonomi
• LEED 
• Breeam 
• Miljöbyggnad 

Sertifiserte produkter

Vi tilbyr produkter som er tilpasset ulike sertifiseringer og relevante standarder i bransjen.

For å forenkle produktvalget har vi laget en matrise med et utvalg av de produkt- og eiendomssertifiseringene vi kan tilby på produktnivå.