Lorem ipsum dolor sit amet
[Translate to Norwegian:] Nautic badrum

Vi tar neste steg i bærekraftsarbeidet

Baderomsprodukter miljødeklarert i henhold til EPD

[Translate to Norwegian:] Nautic recycle

Miljøegenskaper i et livssyklusperspektiv

Som en av de første produsentene i Norden er vi stolte av å tilby sanitærutstyr og blandebatterier som er miljøsertifisert etter det internasjonale EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

Miljøvaredeklarasjonene baseres på et system som objektivt beskriver miljøegenskaper ved varer og tjenester i et livsløpsperspektiv (LCA). For å få sammenlignbare data utarbeides hver deklarasjon ut fra etablerte regler som er tilpasset etter produktkategori (PCR), og data må verifiseres av sertifiserte verifikatorer.

 

Vi har alltid hatt bærekraft i DNAet vårt, og ved at vi presenterer produktenes klimaavtrykk på en saklig og transparent måte via miljødeklarasjoner (EPD), er baderomsproduktene våre tilpasset fremtidige klimadeklarasjoner fra 2022 og fremover. Dette gjør oss til en smart samarbeidspartner.

Mattias Virsgård, Senior PM Sustainability & Solutions

Målet er et lavere klimaavtrykk

Ved å publisere EPD-dokumenter ønsker vi å formidle kunnskap og fakta om produktenes livssyklus og miljøpåvirkning, både til oss internt men også til våre kunder. Med standardiserte metoder får vi nøyaktige data å beregne på og kan lettere sammenligne produktenes miljøpåvirkning.

Det overordnede målet med å jobbe etter EPD-systemet er økt ressurseffektivitet og lavere klimaavtrykk og at alle aktører i bransjen kan jobbe sammen for fremtidens bærekraftige bygg og boliger.

Vi i Villeroy & Boch Gustavsberg har som bærekraftsmål å redusere CO2-avtrykket i forhold til solgte produkter med 30 prosent innen 2025 sammenlignet med undersøkelsen i 2018. Og nå har vi tatt enda et viktig skritt for å nå det målet.

Derfor jobber vi med EPD-formatet

Sammenlignbarhet – informasjonen i EPD samles inn og utarbeides etter etablerte internasjonale standarder slik at det er mulig å sammenligne produkter som hører til samme produktkategori.

Troverdighet – ved hjelp av kravet til undersøkelse, gjennomgang, godkjennelse og oppfølging av en uavhengig tredjepart oppnår man et troverdig resultat. Dokumentasjonen er transparent og følger standarden EN 15804, ISO 14025.

Kontinuerlig forbedring – resultatene gir verdifull innsikt for fremtidig bærekraftsarbeid der man kan sette fokus på områder som påvirker produktets fotavtrykk mest.

Alle miljødeklarerte produkter

I dag er det meste av sanitetsporselenet fra Villeroy & Boch samt Gustavsberg, inkludert det populære toalettet Gustavsberg Nautic 1500, miljødeklarert i henhold til EPD. Gustavsbergs blandebatterier i seriene Nautic og Atlantic er miljødeklarerte. Villeroy & Boch Akryl og Quaryl badekar ble også nylig deklarert.

Men dette er bare begynnelsen og vi vil fortsette med flere produkter fortløpende – alle EPDer publiseres også på environdec.com.