Reservdeler

Gustavsberg garanterer at det finnes reservdeler til dine baderomsprodukter 10 år etter at den- eventuelt - er tatt ut av produksjon. Om noe skulle bli ødelagt, kan du gå til vår hjemmeside og får hjelp til å identifisere feilen via våre instruksjonsfilmer, og få anbefalt riktig reservedel.