Lorem ipsum dolor sit amet
Nautic badrum

Vi tar nästa steg i hållbarhetsarbetet

Miljövarudeklarerade produkter enligt EPD

Nautic recycle

Miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv

Som en av de första producenterna i Norden är vi stolta över att kunna erbjuda sanitetsporslin och blandare som är miljövarudeklarerade enligt det Internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

Miljövarudeklarationerna baseras på ett system som objektivt beskriver miljöegenskaper hos varor och tjänster ur ett livscykelperspektiv (LCA). För att få jämförbara data görs varje deklaration utifrån fastställda regler som är anpassade per en produktkategori (PCR) och där datan verifieras av oberoende certifierad granskare.

Hållbarhet har alltid funnits i vårt DNA och genom att presentera våra produkters klimatavtryck sakligt och transparant via miljövarudeklarationer (EPD) är våra badrumsprodukter anpassade till kommande klimatdeklarationer 2022 och framåt. Detta gör oss till en smart partner.

Mattias Virsgård, Senior PM Sustainability & Solutions

Målet är ett lägre klimatavtryck

Genom att publicera EPD-dokumenten vill vi förmedla kunskap och fakta över produkters livscykel och miljöpåverkan, både till oss internt men även till våra kunder. Med standardiserade metoder får vi korrekt data att räkna på och kan enklare jämföra produkternas miljöpåverkan.

Det övergripande målet med att arbeta enligt EPD-systemet är en ökad resurseffektivitet och ett lägre klimatavtryck och att alla aktörer inom branschen gemensamt kan arbeta för framtidens hållbara byggnader och hem.

Vi på Villeroy & Boch Gustavsberg har som ett hållbarhetsmål att minska CO2-avtrycket i relation till sålda produkter med 30 procent till år 2025 gentemot grundmätning 2018. Och nu har vi tagit ytterligare ett viktigt steg för att nå det målet.

Därför arbetar vi med formatet EPD

Jämförbarhet - informationen i EPD samlas in och beräknas utifrån internationellt fastställda beräkningsregler som gör det möjligt att jämföra produkter utifrån samma referenser. 

Trovärdighet - genom kraven på granskning, översyn, godkännande och uppföljning av en oberoende tredje part blir resultatet trovärdigt. Dokumentationen är transparent och följer standard EN 15804, ISO 14025. 

Ständiga förbättringar - resultaten ger värdefulla insikter för framtida hållbarhetsarbete där fokus kan läggas på områden som påverkar produktens fotavtryck mest. 

Alla miljövarudeklarerade produkter

Idag är merparten av sanitetsporslin, inklusive den populära toaletten Gustavsberg Nautic 1500, miljövarudeklarerat enligt EPD. För produktkategorin blandare är Nautic och Atlantic miljövarudeklarerade och nyligen blev även Villeroy & Boch Akryl och Quaryl badkar klara.

Men detta är bara början och vi kommer fortsätta med fler produkter löpande - alla EPD:er finns även publicerade på environdec.com. 

Certifierade produkter

Vi erbjuder produkter som är anpassade för olika certifieringar och relevanta standarder i vår bransch. För att göra produktvalet enklare har vi gjort en matris med ett urval av de produkt- och fastighetscertifieringar vi kan erbjuda på produktnivå. 

 

Gustavsberg / Smart Partner

Är du nyfiken på vad en smart partner innebär för oss? Läs broschyren eller kontakta en säljare så berättar vi mer.

Kundservice