[Translate to Finnish:] Nautic badrum

Otamme seuraavan askeleen kestävän kehityksen työssä

EPD:n mukaan ympäristöluokitellut tuotteet

[Translate to Finnish:] Nautic recycle

Ympäristöominaisuudet elinkaarinäkökulmasta

Voimme ylpeinä ilmoittaa olevamme yksi ensimmäisistä valmistajista Pohjoismaissa, joiden saniteettiposliinista ja hanoista on laadittu kansainvälisen EPD-järjestelmän mukainen ympäristöseloste. 

Villeroy & Boch Gustavsbergin ympäristöselosteet perustuvat järjestelmään, jossa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset ilmoitetaan objektiivisesti elinkaarianalyysin avulla. Tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi kuhunkin selosteeseen sovelletaan tuotekategoriakohtaisia määrättyjä sääntöjä, minkä jälkeen sertifioitu valvoja vielä tarkistaa tiedot.

Kestävyys on aina ollut erottamaton osa toimintaamme. Ilmoittamalla tuotteidemme ilmastovaikutukset EPD-selosteissa tarkasti ja läpinäkyvästi varmistamme, että kylpyhuonetuotteemme ovat valmiina ilmastoselosteita koskeviin vaatimuksiin vuonna 2022 ja tulevaisuudessa. Tämä tekee meistä houkuttelevan yhteistyökumppanin.

Mattias Virsgård, Senior PM Sustainability & Solutions

Tavoitteena on pienempi ilmastojalanjälki

Julkaisemalla EPD-asiakirjoja haluamme välittää tietoa ja faktoja tuotteiden elinkaaresta ja ympäristövaikutuksista, sekä meille sisäisesti että asiakkaillemme. Standardoiduilla menetelmillä saamme tarkat tiedot laskettavaksi ja voimme helpommin vertailla tuotteiden ympäristövaikutuksia.

EPD-järjestelmän mukaisen työskentelyn yleisenä tavoitteena on resurssitehokkuuden lisääminen ja pienempi ilmastojalanjälki sekä se, että kaikki alan toimijat voivat tehdä yhteistyötä tulevaisuuden kestävien rakennusten ja kotien eteen.

Meillä Villeroy & Boch Gustavsbergillä on kestävän kehityksen tavoitteemme vähentää CO2-jalanjälkeä suhteessa myytäviin tuotteisiin 30 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tutkimukseen.

Miksi valitsimme EPD-ympäristöselosteen

Vertailukelpoisuus – EPD-ympäristöselosteen tiedot kootaan ja lasketaan kansainvälisesti määrättyjen laskentasääntöjen perusteella, minkä ansiosta eri tuotteita voidaan vertailla samoilla viitearvoilla.

Luotettavuus – riippumattoman kolmannen osapuolen vaatimukset koskien tarkistamista, valvontaa, hyväksyntää ja seurantaa parantavat tulosten luotettavuutta. Seloste on läpinäkyvä ja EN-15804:n ja ISO-14025:n mukainen.

Jatkuvia parannuksia – tulokset antavat tärkeää tietoa tulevan kestävyystyöskentelyn kannalta, sillä kehitys voidaan kohdentaa osa-alueisiin, joilla on eniten vaikutusta tuotteen ympäristöjalanjälkeen.

Kaikki ympäristöluokitellut tuotteet

Tänä päivänä useimmista Villeroy & Bochin ja Gustavsbergin saniteettiposliinituotteista, mukaan lukien suositusta WC-istuimestamme Gustavsberg Nautic 1500:sta, on laadittu EPD-ympäristöseloste. Ympäristöseloste löytyy myös Gustavsbergin Nautic- ja Atlantic-hanoista. Vastikaan julkaisimme ympäristöselosteen Villeroy & Bochin akryylisistä ja quarylisistä ammeista.

Mutta tämä on vasta alkua ja jatkamme uusilla tuotteilla jatkuvasti -  kaikki EPD-selosteet löytyvät osoitteesta environdec.com

Asiakaspalvelu