Lev livet mere bæredygtigt med Gustavsberg

Gustavsberg har været pionerer og fremmet udviklingen af sanitetsprodukter til badeværelset siden starten af 1900-tallet. Dengang var vi med til at gøre "Skiden-Sverige" til en saga blot. Under energikrisen i 1974 blev det uholdbart at sløse med energi og vand,

 

så vi udviklede energi- og vandbesparende løsninger og teknikker, der stadig holder. I dag er vi alle nødt til agere smartere i alle led for at opnå en livsstil, som ikke skader den planet, vi bor på. Også nu er vores ambition at gå forrest og vise vej. 

 

Hvordan skaber du et ressourceeffektivt badeværelse med reduceret miljøbelastning?

Hos Gustavsberg betragter vi hele produktets livscyklus, fra råmateriale til genbrug eller genanvendelse, som vores ansvar. Bæredygtighedsarbejdet starter allerede i design- og konstruktionsfasen. Hér lægges fundamentet for valg af funktioner, materialer og produktionsmetoder. Vi udvikler hele tiden metoder i produktionsfasen og har et tæt samarbejde med vores underleverandører. Den største positive effekt på livscyklusanalysen opnås takket være vores produkters høje kvalitet og lange levetid i kombination med deres effektive og ressourcebesparende funktioner. Bæredygtighed handler desuden om mere end bare smarte løsninger, som sparer energi, vand og penge over lang tid. Vi baserer vores arbejde på følgende tre søjler, som giver os mulighed for at have en afgørende indflydelse og gøre stor nytte:

 

Et sundt og
bæredygtigt samfund

Vores infrastrukturløsninger inden for vand og sanitet har afgørende betydning for menneskers dagligdag. Gennem vores arbejde skal vi hele tiden forbedre menneskers hygiejnestandard og velbefindende på en bæredygtig måde.

 

Langsigtet velstand for alle vi kommer
i kontakt med

Vi skal bidrage til samfundet ved at være en etisk, inkluderende, økonomisk bæredygtig, proaktiv og innovativ partner.

 

Øget ressourceeffektivitet og mindsket miljøpåvirkning

Vores produkter og processer udvikles løbende med henblik på at minimere ressourceforbruget og produkternes miljøpåvirkning i hele deres levetid.

 

[Translate to Danish:] New Nautic

Vores produkter

Til gavn for kloden skal du i dag være sikker på, at dit badeværelse er funktionelt, af høj kvalitet og holder længe, ​​og at det er ressourceeffektivt ved ikke at spilde energi, vand og penge. Her kan det være rart at vide, at Gustavsberg er førende inden for bæredygtighed i vores branche, så du kan dedikere dig helhjertet til at nyde livet på badeværelset.

Hvad mener vi med at være førende inden for bæredygtighed?

  • Ved at tilbyde de mest energieffektive armaturer og toiletter med 2/4 skyl som standard.

  • Vi deklarerer flere og flere produkters CO2-ækvivalente fodaftryk helt gennemsigtigt via det internationale EPD-system (Environmental Product Declaration).

  • Vi arbejder holistisk med energi, miljø, sociale spørgsmål, arbejdsret og ligestilling med FN's globale bæredygtighedsmål som rettesnor

Et godt eksempel er vores badeværelsesserie Gustavsberg Nautic, som omfatter vores mest energieffektive vandhaner nogensinde. Ikke alene er de fulde af smart og udskiftelig teknologi, som giver mulighed for lang levetid og endda genbrug og up-cycling, de kan også genbruges den dag, de er færdige  på dit badeværelse.

EPD – miljøegenskaber ud fra et livscyklusperspektiv

Vi er stolte over, at vi som en af de første producenter i Norden kan tilbyde sanitetsporcelæn og armaturer, som er miljøvaredeklarerede i henhold til det internationale miljøvaredeklarationssystem (Environmental Product Declaration, EPD).

Miljøvaredeklarationerne baseres på et system, som objektivt beskriver miljøegenskaber ved varer og tjenester ud fra et livscyklusperspektiv (LCA). For at sikre sammenlignelige data udarbejdes hver deklaration ud fra faste regler, som er tilpasset hver enkelt produktkategori (PCR), og dataene verificeres af uafhængige, certificerede granskningsorganer.

Reservedele er vejen til genanvendelse

For os har det altid været en selvfølge at arbejde med funktionelle, kvalitetsprodukter. Vi har mange års tradition for at tilbyde reservedele, fordi vi ønsker, at det skal være nemt at vedligeholde produkterne i stedet for at købe nye.  

Et produkts levetid er helt afgørende, når man beregner dets miljøbelastning, og derfor er vores fokus på reservedele vigtigt ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Eftersom vi arbejder med produkter i materialer, der har en lang levetid og kan holde til langvarig slitage, er det kun nødvendigt at udskifte nogle få dele.

Nu går vi et skridt længere i vores reservedelsarbejde. Ved at gøre det muligt at opdatere ældre produkter med reservedele, som giver den samme smarte funktionalitet som nye produkter, forlænger vi produkternes levetid yderligere. Et godt eksempel er genanvendelsespakken til armaturet Nautic, som gør det muligt at udskifte dele i ældre modeller og på den måde opfylde de strenge krav, der er gældende i dag, fx hvad angår energiklasse og EU's taksonomiordning. Det er ret smart, hvis vi selv skal sige det.

Certificeringssystem for hele ejendomme

I dag tilslutter flere og flere ejendomsejere sig et miljøvurderingssystem for hele ejendomme, både til nybyggede og eksisterende bygninger. Gustavsberg har produkter og løsninger, der er tilpasset dette. For eksempel:

• EU's taksonomiordning
• LEED 
• Breeam 
• Miljöbyggnad 

Certificerede produkter

Vi tilbyder produkter, der er tilpasset forskellige certificeringsordninger og relevante standarder i vores branche. For at gøre det nemmere at vælge de rigtige produkter har vi udarbejdet en tabel med et udvalg af vores aktuelle produkt- og ejendomscertificeringer fordelt på produktniveau.