Jätkusuutlik eluviis koos Gustavsbergiga

Gustavsberg on läbi aegade olnud teerajaja rollis ning loonud jätkusuutlikke vannitubade sanitaartooteid juba varastest 1900ndatest peale. Tol ajal oli ettevõte seotud parema Rootsi ülesehitamisega. 1974. aasta energiakriisi käigus sai kõigile selgeks, et vee ja energia raiskamine pole ei mõistlik ega vastuvõetav.

 

 

Seega arendasime välja vee- ja energiasäästlikud lahendused ja tehnoloogiad, mida kasutame tänapäevani. Praegune suundumus on elada igas mõttes targemalt ja meie planeeti säästvalt. Ja siingi on meie ambitsioon võtta juhtiv teenäitaja roll.

 

 

Kuidas kujundada jätkusuutlik vannituba?

Võtame Gustavsbergis vastutuse kogu toote elutsükli eest – alates toormaterjali valikust kuni korduvkasutuse ja ringlussevõtuni. Töö jätkusuutlikkusega algab juba disaini- ja ehitusfaasis. Just selles etapis mõtleme läbi võimalikud funktsioonid, valime välja materjalid ja tootmismeetodid. Kasutame tootmisfaasis üha keskkonnasõbralikumaid meetodeid, mille saavutamiseks teeme tihedat koostööd alltöövõtjatega. Suurim positiivne mõju toodete elutsüklile tuleb aga sellest, et lisaks kõrgele kvaliteedile ja pikale kasutuseale suudame tagada toodete funktsionaalsuse ja energiasäästlikkuse. Siinkohal rõhutame, et jätkusuutlikkuse mõiste on palju laiem kui „lihtsalt“ targad lahendused, mis säästavad aastast aastasse meie energiat, vett ja raha. Oma töös lähtume järgmisest kolmest põhiväärtusest ehk sambast, mida saame kõige enam mõjutada ja mis võimaldavad meil palju head teha:

 

 

Jätkusuutlik ja terve ühiskond

Meie vee- ja hügieenivaldkonna infrastruktuurilahendustel on märkimisväärne mõju inimeste igapäevaelule, mistõttu tõstame järjepidevalt hügieenistandardeid, parandades inimeste heaolu ja tagades oma toodete jätkusuutlikkuse.

 

 

Kauakestev heaolu kõigile, kellega kokku puutume

Eetilise, kaasava, majanduslikult elujõulise, algatusvõimelise ja uuendusmeelse partnerina panustame ühiskonda.

 

 

Suurem ressursitõhusus väiksema keskkonnamõjuga

Tõhustame pidevalt oma tooteid ja protsesse, et vähendada ressursside tarbimist ja toodete kasutuseaga kaasnevat ebasoodsat keskkonnamõju.

 

 

[Translate to Estonian:] [Translate to English:] New Nautic

Meie jätkusuutlikud tooted

Meie planeedi heaolu seisukohast on juba täna oluline tagada, et vannitoad oleksid nutikad ja jätkusuutlikud ning säästaksid nii energiat, vett kui ka raha. Selles kontekstis on hea teada, et kestlikkuse valdkonnas on Gustavsbergil täita juhtiv roll, mistõttu võite oma vannitoas rahuliku südamega elu nautida.

Üheks heaks näiteks on Gustavsbergi vannitoasari Nautic ilmselt meie seni kõige jätkusuutlikuma segistiga. Nautic sisaldab hulgaliselt nutikaid ja hõlpsasti asendatavaid tehnoloogilisi detaile, kuid on lisaks jätkusuutlik – nii oma kasutusea jooksul teie vannitoas kui ka enne ja pärast seda.

EPD – keskkonda mõjutavad omadused toote elutsükli vaatenurgast

Ühe Põhjamaade esimese tootmisettevõttena oleme eriti uhked selle üle, et meie toodetud sanitaartehniline portselan ja segistid on varustatud rahvusvahelise EPD (Environmental Product Declaration) süsteemi nõuetele vastava keskkonnadeklaratsiooniga.

Keskkonnadeklaratsioonid põhinevad süsteemil, mis kirjeldab erapooletult kaupade ja teenuste keskkonda mõjutavaid omadusi kogu nende elutsükli jooksul. Andmete võrdlemiseks koostatakse iga deklaratsioon vastavas tootekategoorias kindla reeglistiku alusel ning kogutud andmed kinnitab sõltumatu ülevaataja.

Varuosad kui taaskasutuse võti

Meie jaoks on kvaliteetsete ja jätkusuutlike toodete loomine olnud alati elu loomulik osa. Samuti on pikaajaliseks traditsiooniks piisava hulga varuosade tagamine, mis lihtsustab toodete hooldamist selle asemel, et need pidevalt uute vastu välja vahetada.

Toote keskkonnamõju arvutamisel mängib üliolulist rolli toote kasutusiga, mistõttu varuosadele keskendumine on tähtis ka jätkusuutlikkuse seisukohalt. Kuna töötame äärmiselt vastupidavast materjalist valmistatud toodetega, mis kuluvad üsna aeglaselt, vajab asendamist väga vähe osi.

Sellest hoolimata oleme viinud oma klientide varuosadega varustatuse täiesti uuele tasemele. Anname vanadele toodetele uue hingamine, kasutades osi, mis pakuvad uute toodetega samaväärseid nutikaid ja kaasaegseid funktsioone ning pikendavad originaaltoodete kasutusiga veelgi. Üks hea näide on siin taaskasutuslahendus, kus vanemate Nautic sarja segistite funktsionaalsed komponendid asendatakse uutega. Tulemuseks on tooted, mis vastavad tänapäeval kehtivatele uutele rangetele nõuetele nagu kõrgeim energiaklass ja Euroopa Liidu taksonoomia. Meie arvates oleme selle päris nutikalt korraldanud.

Kinnisvara sertifitseerimissüsteem

Üha enam kinnisvaraomanikke kasutab kogu kinnisvara hõlmavat keskkonnamõju hindamise süsteemi – seda nii uusarenduste kui ka juba olemasolevate hoonete puhul. Gustavsbergil on terve rida selleks suurepäraselt sobivaid tooteid ja lahendusi. Näiteks:

 

• Euroopa Liidu taksonoomia
• LEED 
• Breeam 
• Miljöbyggnad (rohelised majad)

Sertifitseeritud tooted

Meie tooted vastavad sektoris kasutatavate erinevate sertifitseerimissüsteemide nõuetele ja asjakohastele standarditele.

Et muuta toodete valimine veelgi lihtsamaks, oleme koostanud maatriksi, millel on ära toodud tooted koos nende omaduste ja pakutavate sertifikaatidega.

 

Sertifitseeritud tööprotsessid

Täiustame pidevalt ja süsteemselt oma toodete seadistusi ja protsesse, et vähendada ökoloogilist jalajälge ja töötada veelgi jätkusuutlikumalt. Meie keskkonnamõju vähendamise nimel tehtud süsteemse töö tulemuseks on märkimisväärne energiasääst ja keskkonnakasu. Erinevate jätkusuutlikkuseesmärkide saavutamisel lähtume üldtunnustatud standarditest.

Järgnevalt toome välja kõik ettevõttele omistatud sertifikaadid:
• ISO 14001 keskkonnasertifikaat
• ISO 9001 kvaliteedijuhtimine
• IISO 50001 energiajuhtimine
• ISO 45001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine
• EMAS sertifikaat (keskkond)