Lev livet mer hållbart med Gustavsberg

Gustavsberg har varit pionjärer och drivit utvecklingen av sanitetsprodukter för badrummet sedan början av 1900-talet. Då var vi med och byggde bort ”lortsverige”. Under energikrisen 1974 blev det ohållbart  att slösa energi och vatten – då utvecklade vi lösningar och tekniker för energi- och vattenbesparing som står sig än idag. Idag måste vi alla vara smartare i alla led för att få till en livsstil som inte skadar planeten vi lever på. Även den här gången har vi ambitionen att ta ledningen och visa vägen.

Hur skapas ett resurseffektivt badrum med minskad miljöpåverkan?

På Gustavsberg ser vi produktens hela livscykel, från råmaterial till återvunnen eller återbrukad som vårt ansvar. Hållbarhetsarbetet börjar redan vid design och konstruktionsfasen. Där sätts grunden för val av funktionalitet, material och produktionsmetoder. Vi utvecklar ständigt nya metoder i produktionsfasen och har ett tätt samarbete med våra underleverantörer. Den största positiva effekten på livscykelanalysen uppnås av att alla våra produkter håller hög kvalitet och har lång livslängd tillsammans med deras effektiva funktionalitet som sparar resurser. Hållbarhet handlar dessutom om mer än bara smarta lösningar som sparar energi, vatten och pengar under lång tid. Vi jobbar med stöd av dessa tre stöttepelare där vi kan ha stor påverkan och göra stor nytta:

Ett hållbart och
välmående samhälle

Våra lösningar för infrastruktur inom vatten och sanitet spelar en avgörande roll i människors dagliga liv. Genom vårt arbete ska vi kontinuerligt förbättra människors hygieniska standard och välmående på ett hållbart sätt.

Långsiktigt välstånd
för alla vi berör

Vi ska bidra till samhället genom att vara en etisk, inkluderande, ekonomiskt livskraftig, proaktiv och innovativ partner.

Ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan

Våra produkter och processer utvecklas kontinuerligt för att minimera resursanvändning och för att minimera deras miljöpåverkan under produktens hela livstid.

New Nautic

Våra produkter

För planetens bästa ska du idag kunna vara säker att ditt badrum är funktionellt, av hög kvalitet och håller länge samt att det är resurseffektivt genom att du inte slösar med energi, vatten och pengar. Här kan det vara skönt att veta att Gustavsberg är ledande inom hållbarhet i vår bransch, så att du kan ägna dig helhjärtat åt att njuta livet i badrummet. Så, vad vi menar med att vi är ledande inom hållbarhet?

  • Genom att som standard erbjuda de energieffektivaste blandarna och toaletter med 2/4 spolning
  • Vi miljövarudeklarerar fler och fler produkters co2 ekvivalent avtryck helt transparent via det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration)
  • Vi arbetar holistiskt med energi, miljö, sociala frågor, arbetsrätt och jämställdhet med FN:s globala hållbarhetsmål som ledstjärna.

Ett bra exempel är vår badrumsserie Gustavsberg Nautic där våra mest energieffektiva blandare någonsin ingår. De är inte bara fulla med smart och utbytbar teknik, vilket möjliggör lång livslängd och även återbruk samt upcycling, de är också återvinningsbara den dag de har tjänat klart i ditt badrum.

EPD - miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv

Som en av de första producenterna i Norden är vi stolta över att kunna erbjuda sanitetsporslin och blandare som är miljövarudeklarerade enligt det Internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration).

Miljövarudeklarationerna baseras på ett system som objektivt beskriver miljöegenskaper hos varor och tjänster ur ett livscykelperspektiv (LCA). För att få jämförbara data görs varje deklaration utifrån fastställda regler som är anpassade per en produktkategori (PCR) och där datan verifieras av oberoende certifierad granskare.

Reservdelar är vägen till återbruk

För oss har det alltid varit en självklarhet att jobba med kvalitativa och funktionella produkter. Att även tillhandahålla reservdelar är en lång tradition där vi vill att det ska vara enkelt att underhålla produkterna istället för att köpa nya.   

En produkts livslängd är helt avgörande då det gäller att beräkna dess miljöbelastning och därför är vårt fokus på reservdelar viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Då vi arbetar med produkter i material som har lång livslängd och som tål långvarigt slitage är det endast ett fåtal delar som kommer behöva bytas. 

Vi tar nu reservdelsarbetet ett steg längre. Genom att kunna uppdatera äldre produkter med reservdelar som ger samma nya smarta funktionaliteter som nya produkter, förlänger vi produktens livslängd ytterligare. Ett exempel är återbrukspaketet, där funktionsdelar i blandaren Nautic kan bytas i äldre modeller och därigenom nå dagens hårda krav när det gäller t.ex. högsta energiklass och EU taxonomi. Det tycker vi är smart. 

Certifieringssystem för hela fastigheter

Idag ansluter sig fler och fler fastighetsägare till miljöbedömningssystem för hela sin fastighet, nybyggd såväl som befintlig. Vi på Gustavsberg har produkter och lösningar anpassade för detta. Exempelvis:

• EU´s Taxonomi 
• LEED 
• Breeam 
• Miljöbyggnad 

 

Certifierade produkter

Vi erbjuder produkter som är anpassade för olika certifieringar och relevanta standarder i vår bransch. För att göra produktvalet enklare har vi gjort en matris med ett urval av de produkt- och fastighetscertifieringar vi kan erbjuda på produktnivå. 

 

En certifierad verksamhet

Vi arbetar systematiskt med att kontinuerligt utveckla vår produktion och processer för att minska klimatavtrycket och arbeta hållbart. Vårt systematiska miljöarbete ger stora energibesparingar och miljövinster och vi tror på att följa erkända standarder som hjälp i att uppfylla våra olika hållbarhetsmål.

Här är våra företagscertifieringar: 
• Miljöcertifiering ISO-14001 (miljöledningssystem) 
• Kvalitetscertifiering ISO-9001 (kvalitetsledningssystem) 
• Energicertifiering ISO-50001 (energiledning) 
• Arbetsmiljöcertifiering ISO-45001 (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
• EMAS certifikat (miljö) 

Kundservice