Systematiskt och långsiktigt för en hållbar framtid

Vi är en ISO-certifierad
verksamhet

ISO-certifikat

Vi arbetar systematiskt med att kontinuerligt utveckla vår produktion och processer för att minska klimatavtrycket och arbeta hållbart. Vårt systematiska miljöarbete ger stora energibesparingar och miljövinster och vi tror på att följa erkända standarder som hjälp i att uppfylla våra olika hållbarhetsmål. 

Vi lever upp till dina och marknadens krav på säkerhet, hantering och produktion och innehar ISO-certifikat som du enkelt kan ladda ner här som pdf.

Här är våra företagscertifieringar: 
• Miljöcertifiering ISO-14001 (miljöledningssystem) 
• Kvalitetscertifiering ISO-9001 (kvalitetsledningssystem) 
• Arbetsmiljöcertifiering ISO-45001 (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
• Energicertifiering ISO-50001 (energiledning) 

Kundservice