Systematisk og langsigtet for en bæredygtig fremtid

Vi er en ISO-certificeret
virksomhed

ISO certifikater

Vi arbejder systematisk og kontinuerligt med at udvikle vores produktion og processer for at nedbringe vores miljøpåvirkning og arbejde bæredygtigt.  Vores tilgang til miljø giver store energibesparelser og miljøgevinster og vi er tilhænger af at følge anerkendte standarder på markedet som hjælp til at opfylde vores forskellige målsætninger inden for bæredygtighed. 

Vi lever op til dine og markedets krav til sikkerhed, håndtering og produktion ligesom vi er indehavere af ISO-certifikater, som du enkelt kan hente her som en pdf-fil.

Her er vores virksomhedscertificeringer: 
• Miljøcertificering ISO-14001 
• Kvalitetscertificering ISO-9001  
• Arbejdsmiljøcertificering ISO-45001 
• Energicertificering ISO-50001