Garantier & Reklamation

Garantier

Garantitid för Gustavsbergs produkter är två år från det varan tagits i bruk eller två år från det datum då slutbesiktning av installerad vara skett. Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte heller kostnader på annat än den levererade varan. Dessa kostnader ska täckas av försäkring som innehas av installerande företag eller av brukaren.

Reklamation

Om du inte är nöjd eller om varan är felaktig ska du reklamera varan där du har inhandlat den (i butiken eller via installatören). Som kund ska du kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia av faktura som avser leveransen.

Reklamations- och garantivillkor för Proffs

Gustavsbergs produkter säljs enligt aktuell version av allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Leveransbestämmelserna tillämpas i Sverige såvida inte parterna skriftligen avtalar om annat.
Om varan är felaktig görs en reklamation direkt till Gustavsbergs kundservice.

Följande uppgifter krävs:

  • Namn, adress och telefonnummer till slutkund
  • Artikelnummer alt RSKnummer och produktnamn.
  • Felorsak
  • Installationsdatum
  • Inköpsställe
  • Namn och mailadress för återkoppling
  • Bifoga bild på produkten

Maila detta till: reklamationer.gbg@gustavsberg.com

Kundservice