Nautic kitchen mixer energy class A

Gustavsberg lanserar marknadens första köksblandare med Energiklass A

Gustavsberg har det stora nöjet att lansera ett nytt sortiment av Nya Nautic köksblandare med Energiklass A (SS-82 0000:2020). Sedan standarden introducerades på den nordiska marknaden 2010, har det ansetts som mer eller mindre omöjligt att nå den högsta energiklassen på en köksblandare - både utifrån tekniska begräsningar men kanske framför allt ur ett användarperspektiv.  

Dessa utmaningar har Gustavsberg löst och lanserar nu 10 uppgraderade blandare. En utmaning har tidigare varit att få ett tillräckligt vattenflöde för att blandaren effektivt ska kunna rengöra till exempel en stekpanna - något som nu är avhjälpt med ett helt nytt keramiskt paket som ger stabil temperatur, ett anpassat flöde och är mycket energieffektivt. 

 

Den här banbrytande lanseringen är ett bevis på vårt åtagande för ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Vi är övertygade om att dessa köksblandare, tillsammans med vårt bredare sortiment av vatten- och energieffektiva lösningar, kommer att ge stora positiva effekter för fastighetsägare, användare och samhället.

Anna Marciniak Produktchef för blandare på Gustavsberg
Blandarna är utvecklade och tillverkas i Vårgårda. Samtliga är typgodkända och uppfyller kraven inom:
Merparten av sortimentet är dessutom EPD deklarerade och uppfyller kraven inom:

En del modeller finns tillgängliga i blyfritt material. 

Konstruerade för dagens och morgondagens krav

Nya Nautic är en komplett serie av blandare som är konstruerade för dagens och morgondagens krav. Den unika Smart Inside-tekniken innebär att utbytbara funktioner kan uppgraderas vilket möjliggör anpassningar för olika miljökrav och certifieringar eller för nya regler idag och i framtiden. Det betyder en utökad livslängd och ännu bättre hållbarhet. Sedan tidigare finns det tvättställsblandare, duschset och takduschset i olika varianter som har Energiklass A och som uppfyller kraven för till exempel EU-taxonomin. Med dessa produktnyheter är det nu möjligt att välja vatten- och energieffektiva blandare med högsta energiklass till både badrum och kök.   

Redan på 80-talet var vi först i världen med ett patent på en vattenbesparande blandare och tidigt på 90-talet kompletterade vi tekniken med ett patent för energibesparing. Vi på Gustavsberg är stolta att genom denna lansering kunna fortsätta vår tradition att ligga i framkant i dessa viktiga frågor.

Anna Marciniak Produktchef för blandare på Gustavsberg
Anna Marciniak
Anna Marciniak

Utvalda bedömnings- och certifieringssystem

Vi har valt att arbeta med en rad olika bedömnings- och certifieringssystem där våra produkter påverkar och kan bidra till en mer hållbar fastighet. Här kan du läsa mer om systemen och vilka produkter vi har som uppfyller kraven för varje miljöbedömning.

EU-taxonomin

EU:s definition och verktyg för att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

EPD

En miljövarudeklaration som objektivt beskriver miljöegenskaper hos varor och tjänster ur ett livscykelperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledande miljöcertifiering av byggnader som bl.a. granskar byggnadens miljöprestanda.

BREEAM

Det mest förekommande systemet för miljöcertifiering i Europa med krav på att fastigheten starkt bidrar till en bättre miljö.

Svanenmärkning

Ett hjälpmedel för att uppföra byggnader som är bättre för miljön, klimatet och de boende.

Säker Vatteninstallation

Svenska branschregler med syfte att minska risken för bl.a. vattenskador, legionellaspridning och brännskador.

LEED

Det internationellt mest kända bedömningssystemet med fokus på design, konstruktion, drift och underhåll.

Energiklassning

En svensk standard för energiklassning av tappvattenarmaturer där blandarens energiprestanda och funktion jämförs.

Typgodkännande /
CE-märkning

Tekniska krav för en produktkategori på europeisk eller nationell nivå.

SundaHus /
Byggvarubedömningen

Bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess miljöpåverkan under livscykeln.

Certifierade produkter

Vi erbjuder produkter som är anpassade för olika certifieringar och relevanta standarder i vår bransch. För att göra produktvalet enklare har vi gjort en matris med ett urval av produkter för olika produkt- och fastighetscertifieringar vi kan erbjuda på produktnivå. 

 

Kundservice