Ett optimerat tappvattensystem ger

En mer hållbar fastighet

Hur hållbart är vattnet i din fastighet?

Många fastigheter dras med omoderna och ineffektiva vattensystem. Idag är dessa en ekonomisk belastning, men inom en nära framtid kommer de dessutom att vara en belastning enligt gällande hållbarhetsnormer. På Gustavsberg har vi under en lång tid arbetat innovativt med vatten och idag ligger vi steget före inom hållbarhetsfrågor som bl.a. gäller:

 • produkternas energieffektivitet
 • produkternas CO2-fotavtryck 
 • långsiktig tillgång på reservdelar 
 • unika uppgraderingsproduker som möjliggör vatten- och energibesparing i äldre fastigheter utan driftsproblem

Vi besitter unik kompetens för att ta ett helhetsgrepp om din fastighets vattensystem. Genom att optimera hela systemet, från vattenanslutning till avloppsanslutning, kan vi skapa reella och långsiktiga värden i din fastighet. Både ekonomiska värden i form av en lägre förbrukning och en stabilare drift med mindre driftstopp, men även sociala värden där vi säkerställer att regler uppfylls vilket ökar komforten och minskar risken för sjukdomar.

Problemen är ofta stora och invecklade, därför vill vi erbjuda en enkel lösning som vi har döpt till "Tappvattenkollen".

Thomas Göransson, Landschef Sverige

Ett givande samarbete i tre steg

Gustavsberg har länge varit och är fortfarande en leverantör till det svenska samhällsbygget. Med oss i projektet får du en miljöcertifierad partner med lång erfarenhet av projekt med fokus på hållbarhet, miljö och energi. Utgångspunkten i uppdraget är en övergripande funktions- och säkerhetskartläggning av tappvattensystemet i fastigheten. Beroende på hur slutsatserna ser ut genomförs därefter de åtgärder som krävs för att optimera hela systemet - alla moment genomförs under vårt överseende. Att installera resurseffektiva produkter i varje badrum och kök i varje lägenhet är exempel på åtgärder som har stor påverkan på energiförbrukningen.

Steg 1

Vi kommer till dig och genomför en okulärbesiktning av fastighetens vatten - från anslutning till avlopp.

Steg 2

Du får ett förslag på en övergripande åtgärdslista och en kostnadsuppskattning.

Steg 3

Vi samordnar hela jobbet och är med dig hela vägen.

Investering med långsiktiga vinster

Tappvattenkollen är en unik tjänst. Genom vår mångåriga kompetens, vår organisation och våra produkter kan vi erbjuda ett helhetsgrepp som löser problem genom hela kedjan och där de långsiktiga vinsterna är många.

 • Uppfyllda hållbarhetskrav kopplade till fastigheters driftprestanda
 • Högre totalvärde på fastigheten
 • Minskade kostnader genom reducerad vattenförbrukning
 • Minskade kostnader genom reducerad energiförbrukning
 • Effektiviserad och förenklad förvaltning
 • Minskad risk för legionella (fastighetsägarens legala ansvar)
 • Uppgradering med attraktiva vatten- och energieffektiva produkter

Därför är Tappvattenkollen alltid ett smart val

En enkel lösning i tre steg

Vi håller i hela projektet, från behovsanalys till genomförande av åtgärder. Du har en kontaktperson som har helhetsansvaret och sköter alla delar i processen.

Återbruk

Vi har kompetensen att avgöra när det lönar sig att återbruka fastighetens VVS-produkter. Beroende på modell kan vi erbjuda nyutvecklade reservdelar som uppgraderar äldre produkter med funktionskomponenter som ger en mer resurseffektiv produkt.

En helhetslösning

Vi tar ett helhetsgrepp som omfattar allt från vattenanslutning till avloppsanslutning. Från besiktning till åtgärdad fastighet. Från hela systemets design till enstaka tekniska produkter.

Minimal ingångskostnad

Kostnaden för den preliminära besiktningen på plats är endast SEK 20 000 exkl. moms, men om och när åtgärderna utförs krediterar vi hela detta beloppet mot order. Det är en låg kostnad i förhållande till utfall.

En trygg lösning

Vi knyter samman många kompetenser – från hållbarhetskonsult till installatör. När vi kartlägger fastigheten tar vi hjälp av specialister inom hållbart byggande och slutlig installation sker med certifierade montörer. Du är i goda händer från start till mål.

Snabb återbetalningstid

Tappvattenkollen är en investering i framtiden. Inte bara i hållbarhet, utan också i nöjdare kunder, ett högre värde på fastigheten, och sänkta energi- och vattenkostnader som leder till snabb återbetalning.

Samarbete för ett optimerat tappvattensystem

Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden och arbetar för att utveckla attraktiva bostadsområden i landets tillväxtregioner. Arbetet utgår från ett hållbart fastighetsförvaltande som bygger på ett långsiktigt arbete och ett socialt ansvarstagande - ett förvaltande som kräver både långsiktighet och affärsmässighet inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 


Baserat på tjänsten Tappvattenkollen pågår ett samarbete mellan oss och Victoriahem där fastigheter och dess tappvattensystem genomlyses. Genom att ta ett helhetsgrepp, och inte enbart fokusera på enskilda åtgärder, kan många gånger de miljömässiga och ekonomiska vinsterna på investeringar öka betydligt. 

 

Det är viktigt för oss att vi göra rätt prioriteringar och insatser i rätt tid. Allt arbete vi investerar i ska vara ordentligt gjort. Genom att ta kloka beslut säkerställer vi också att vi kan fortsätta att renovera och rusta upp våra områden år efter år – så att de håller för minst ytterligare 50 år.

Therese Westh, Strategisk inköpare på Victoriahem

Produkter för miljöcertifierade byggnader

Allt fler fastigheter arbetar idag med olika typer av miljöcertifieringar för att säkerställa en optimal planering, konstruktion och drift. Att arbeta enligt miljöcertifieringssystem ger många vinster, både ur en miljöaspekt, men också genom en effektivare och mer lönsam förvaltning vilket i slutändan ger ett högre fastighetsvärde.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av badrumsprodukter och köksblandare som är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner som förenklar och bidrar till att fastigheter kan uppfylla mål kopplat till energi och vatten och därigenom nå sina egna miljömål.

 

Är du ägare eller förvaltare av flerfamiljshus? Vill du göra fastigheten mer resurseffektiv? Vill du vara en del av lösningen genom att spara energi, vatten och minska CO2-utsläppen? 

Kontakta gärna våra representanter om du vill ha hjälp med att komma vidare med er energi- och vattengenomlysning.

Kundservice