Garantii ja reklamatsioonid

Garantiitingimused

Järgnevad garantiitingimused kehtivad Gustavsbergi originaalosadest koostatud sanitaarkeraamika (WC potid, bideed, valamud, valamu jalad, pissuaarid), mööbli, vannide, dušinurkade ja segistite kohta.

Garantii katab projekteerimis-, materjali- ja tootmisvigadest tingitud toote defektide parandamise, mis ilmnevad:

  • segistitel viie (5) aasta jooksul ostust. Garantii kehtib vigadele, mis põhjustavad segisti tilkumise (mittetiheduse) kui kang on suletud asendis
  • WC-poti loputusmehhanismidel, paigaldusraamidel, prill-laudadel, vannidel, dušinurkadel, dušiseintel ja -ustel,  õuekraanidel, aksessuaaridel, tarvikutel  ja mööblil kahe (2) aasta jooksul ostust
  • saanitaarkeraamikal viie (5) aasta jooksul ostust.

Toote ostu kuupäeva kontrollimiseks tuleb säilitada ostutšekk või –arve.
Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat paigaldamis-, kasutus- ja hooldusjuhendit.

Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse. Nähtavate kvaliteedivigadega toodet ei tohi paigaldada. Garantii kehtib ainult Gustavsbergi originaalosadele.

Garantii piirangud

Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud toote valest või puudulikust paigaldusest, hooldusest, kasutamisest, remondist vms tootevälistest põhjustest, mis on tekkinud peale toote tarnimist. Garantii ei kata vee kvaliteedist tulenevaid vigu, normaalset kulumist ja amortisatsiooni. Gustavsberg ei vastuta toodete sobivuse eest ostja poolt soovitud funktsioonideks. 

Veast teatamine

Ostja peab teatama tekkinud veast koheselt pärast selle ilmnemist. Ostja peab esitama toote ostukviitungi, millelt on näha ostukuupäev. Lisaks peab ostja kokku leppima valmistaja või valmistaja esindajaga vea kõrvaldamiseks, samuti selles kes sooritab vea kõrvaldamise.

Garantiiremondi teostamine

Gustavsbergi toodetele teostab garantiiremonti.

OÜ Paigaldusmeister
Reg. nr 12271616
Kivimäe 1
Kernu vald, Harjumaa 76301

Telefon: 56 920 429 E-post: paigaldusmeister@gmail.com

Väljakutseid garantiiremondiks saab esitada tööpäeviti kella 9.00 -17.00ni ja garantiiremondi alustamise maksimaalne ooteaeg on 3 tööpäeva. Garantiiremondi teostamise aluseks on toote ostutšeki esitamine. Garantiiremondi teostamisel koostatakse Garantiiremondi aruanne, mille remondi tellija kinnitab allkirjaga. Aluseta garantiiremondi väljakutse eest on OÜ Paigaldusmeistril õigus esitada arve:

Tallinna piires väljakutse tasu (sisaldab 1 tundi tööd) 45,00 €
Iga järgnev töötund 30,00 €
Väljaspool Tallinnat lisandub väljakutse tasule transpordi maksumus 1 € /km

Garantii ja garantiiremondi kohta täiendava info saamiseks palume pöörduda meie esindusse tööpäeviti kella 10.00 – 16.00
F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn, telefon 646 0312.