Lorem ipsum dolor sit amet

Från projekt till objekt

- allt från projektering och byggvarudeklarationer till service och support

Projektering

Kanske värdefullast av allt: Att göra rätt från början. Våra produkter och specifikationer finns tillgängliga i digital miljö, vilket underlättar för arkitekter och konsulter redan under upphandlingsfasen.

• AMA-texter, 3D-ritningar och mycket mer finns på vår hemsida.

AMA och 3-d finns under respektive produkt

Support och utbildning

Livscykelkostnader, energi- och vattenbesparingskalkyler, byggvarudeklarationer, produktspecifikationer, med mera. Vi delar med oss av vår kunskap och långa erfarenhet av projektering.

• Att ha en helhetsleverantör av badrum underlättar. För flera av våra kunder har vi skapat “paketlösningar”.

Kontakt oss så berättar vi mer

Installation

Gustavsberg är världsledande inom smart teknik som sparar vatten och energi. Vi säkerställer att entreprenören har rätt produkter och bistår med utbildning, instruktionsfilmer och testinstallationer.

• Våra produkter är miljösmarta under sin livstid, men miljöhänsyn tas även vid tillverkning, materialval, transport, återvinning, med mera.

Läs mer om vi arbetar hållbart

Säker vatten

Vattenskador kan drabba både byggen och färdigställda våtutrymmen. Våra produkter är kvalitetssäkrade, det är även våra metoder för installation. För att vara riktigt säkra kan vi bistå dig i besiktningsfasen.

• Gustavsbergs produkter är Säker vatten-auktoriserade. Korrekt vatten installation minimerar risken för vattenskador.

Här hittar du installationsvideo

Förvaltning

I ett fullskaligt, långsiktigt bygge utgör förvaltningen – över tid – 80 procent av kostnaden. Många aktörer tänker inte på det, men det gör Gustavsberg.

• Gustavsberg ligger i framkant när det gäller anpassning till alla nya lagkrav för t ex energideklarationer, byggvarudeklarationer med mera. (Tufft för oss, tryggare för dig.)

Kontakt oss så berättar vi mer

Service

Produkter från Gustavsberg skapas för att hålla ur ett livscykelperspektiv. Utöver hög produktkvalitet har vi ett serviceerbjudande som förenklar vardagen för alla inblandade.

• Gustavsberg garanterar bl a att reservdelar finns kvar 10 år efter att produkten utgått.

Här kan du enkelt hitta rätt reservdel

För mer information om hur vi kan hjälpa er i ert kommande projekt:

Kundservice