Hudiksvalls sjukhus

Vid akutsjukhuset i Hudiksvall bedrivs verksamheten till stor del i byggnader som uppfördes under 70- och 80-talet, eller i ännu äldre hus. Nu ska hela bygget framtidssäkras. Totalleverantör av badrumsprodukter under etapp 1 är Gustavsberg

Hudiksvalls sjukhus tog det säkra för det osäkra

Badrumsprodukter för sjukhus måste uppfylla både hygienkrav och stränga krav på att vara miljövänliga, energisnåla och patientsäkra. Gustavsbergs produkter och hjälpmedel för toalett och badrum uppfyller samtliga krav och har därför valts ut till ”Framtidsbygget” etapp 1.

Framtidsbygget omfattar Hudiksvalls sjukhus och Gävle sjukhus och beräknas ta drygt 10 år. Första etappen är ombyggnationer av Hudiksvalls sjukhus har påbörjats och omfattar bland annat helt nya avdelningar för öron-näsa-hals, hörselvård, sterilcentral, centraloperation med operationsmottagning och uppvakningsavdelning mm. Det är i denna etapp Gustavsbergs produkter kommer att installeras.

Inte första gången för Gustavsberg

Även under tidigare renoveringar och tillbyggnader åren 2013 till 2015 installerades produkter från Gustavsberg. Entreprenör och VVS-ansvarig var Arne Åhs som är VD och ägare på ÅM Rör och Mek. Enligt Arne var Nya Karolinska Sjukhuset ett referensprojekt, det var viktigt att välja en trygg och säker leverantör. Vid stora byggen är eftermarknaden – service, reservdelar och garantier – en viktig faktor.

Vårdhygien badrum - det sitter i detaljerna

Lars Åkerlind har varit vvs-konsult i 35 år, idag anställd i Region Gävleborg som delprojektledare i Framtidsbygget. Han berättar att Covid-19-pandemin har gjort vårdhygien till en ännu hetare fråga och ger några konkreta exempel där det kan brista: Tvättställ med konsoler är, generellt, svåra att hålla rena. Och det är viktigt att de har en slät yta även på undersidan. Bräddavlopp får över huvud taget inte förekomma. Även spolkanter på wc-stolar är ett problemområde.

”Det ska vara lätt att hålla rent”, sammanfattar Lars. Stora förbättringar sitter ofta i detaljerna: Smutsavvisande porslin av hög kvalitet, obrutna hygieniska ytor utan ”smutsfällor”, generösa avstånd och utrymme för enkel renhållning, slangar som helt töms på vatten, med mera. Det är här Gustavsberg kommer in i bilden:

Vårdprodukter och hjälpmedel för badrum från Gustavsberg

Gustavsberg har sedan tidigare ett brett utbud med produkter som utvecklats speciellt för sjukhus. Fler av dem har valts ut till Framtidsbygget: Tvättställ 740, marknadens mest ergonomiska RH-tvättställ som är anpassat för rörelsehämmade och rullstolsbundna,

Nautic 1522 vägghängd wc-stol med armstöd är speciellt framtagen för sjukhus då den har ett städvänligt mellanrum mellan vägg och cistern. Nautic tvättställ med användarvänlig förlängd RH-spak, samt Gustavsbergs A-klassade duschset med Nautic termostatblandare med RH-vred samt spiralslang med självdränerade ventil som ser till att inget stillastående vatten blir kvar och som därmed minskar risken för legionellasmitta.

Livscykelanalyser och långsiktig hållbarhet

Vårdhygien är första prioritet, men alla stora, offentliga byggprojekt måste också göra noggranna livscykelanalyser, ”LCC”. En vårdanpassad blandare som Nautic kan innebära bättre hygien, men den kan även spara in stora pengar genom att ha en lång och pålitlig livslängd och genom teknik som sparar in på energi och vatten. Resultatet blir både bättre ekonomi i det långa loppet – LCC – och långsiktig hållbarhet med ett mindre avtryck på miljön.

Vi valde Gustavsberg eftersom vi tidigare arbetet med varumärket och vet att det är bra kvalitet och bra ur energisynpunkt. Gustavsberg har flera bra produkter som är framtagna speciellt för ändamålet.

Arne Åhs, ägare, ÅM Rör och Mek

Gustavsberg har många miljöbedömda produkter och det är en förutsättning för att placeras i sjukhusmiljö

Lars Åkerlind, delprojektledare Framtidsbygget, Region Gävleborg
Kundservice