Lorem ipsum dolor sit amet

Så undviker du vattenskador

Peter Bratt

Publicerat Juni 2018

Peter Bratt är skadeexpert och senior ansvarsunderwriter på Länsförsäkringar. Han arbetar med försäkrings- och skadefrågor gällande byggnader och professionsansvar för de som besiktar, säljer, ritar, projekterar och bygger hus.

Ämnesord

Badrum, Vattenskador, Vattenfelsbrytare

Varje år drabbas omkring 60 000 hem av en vattenskada

Vanligaste är läckage i varm- och kallvattenledningar. Vattenskador kan vara kostsamma och besvärliga för den som drabbas. De är förödande för byggnaden, och leder ofta till mögel som kan ge människor allergier och astmatiska besvär.

Antalet vattenskador i kök är nu fler än våtrumsskadorna. En anledning är att det idag finns mer vattenansluten utrustning i köket, exempelvis kyl och frys med inbyggd ismaskin och kolsyrat vatten. Samt att vi har trägolv. Vi träffade skadeexpert Peter Bratt på Länsförsäkringar.

Så undviker man vattenskador

– Jag rekommenderar att man installerar en vattenfelsbrytare som känner av läckaget i ett tidigt skede. Den larmar och slår av huvudvattentillförseln om den känner av någon form av läckage, till exempel om toaletten rinner eller någon koppling inbyggd i vägg går sönder.

Inte bara gamla rör

– De allra flesta vattenskador orsakas av rör som är gamla och slitna. Läckaget kommer ofta från ett dolt rör som står och läcker lite under en lång period – men även nya installationer kan läcka. Därför fyller vattenfelsbrytaren en lika viktig funktion i nya som gamla hus.

Krav på vattenfelsbrytare

Vattenfelsbrytaren fungerar ungefär på samma sätt som en jordfelsbrytare gör för elsystemet. Nästa steg i utvecklingen mot ett tryggare boende är att införa krav på vattenfelsbrytare vid ny– och ombyggnation.

– Insatsen gör inte bara att enskilda villaägare kan sova gott om natten, utan att vi också minskar miljöpåverkan genom färre skador och att vi skapar hälsosamma innemiljöer.

Vattenfelsbrytaren är för tappvattnet vad en jordfelsbrytare är för elsystemet

Peter Bratt, Länsförsäkringar

5 tips från Peter för att förebygga vattenskador

  1. Installera en vattenfelsbrytare som regelbundet kontrollerar ditt tappvattensystem inklusive all inkopplad utrusning och som stänger av vattnet vid ett detekterat läckage.
  2. Om du inte har en vattenfelsbrytare, stäng alltid av huvudkranen när huset står tomt mer än ett dygn. Låt gärna en granne eller anhörig att titta till din bostad om du reser bort.
  3. Tänk på att alltid använda och installera provade och typgodkända produkter och anlita auktoriserad VVS-installatör.
  4. Ett annat enkelt sätt att förebygga vattenskador i köket är att skaffa ett vattenlarm. Larmet installeras under diskbänk, diskmaskin och kyl & frys. Det fungerar som ett brandlarm och tjuter vid läckage.
  5. Se till att diskmaskinen, kyl och frys står på ett fuktsäkert underlag.

Villaägarnas mardrömslista

Enligt en färsk undersökning som Villeroy & Boch Gustavsberg har låtit genomföra uppger var tredje svensk att de någon gång har drabbats av en vattenläcka, en tredjedel av de vattenskadorna har bedömts som omfattande. Och just vattenskador är det som oroar fastighetsägarna mest i samband med boendet enligt en undersökning från Villaägarnas riksförbund.

  1. Vattenskador och läckage (46%)
  2. Huset brinner ner (40%)
  3. Inbrott (38%)
  4. Mögel och hussvamp (28%)
  5. Dyrare energi (24%)
Kundservice