Vi är med dig hela vägen

Ett modernt badrum måste vara långsiktigt hållbart. Det ställer höga krav på valet av badrumsprodukter, men även på valet av badrumsleverantör och projektpartner. Gustavsberg har varit en del av det svenska samhällsbygget sedan 1939 och du hittar våra badrumsmöbler i bostäder, inom vård och omsorg, och i offentlig miljö. Hög kvalitet, kompletta badrumslösningar, och marknadsledande teknik som sparar vatten och energi gör Gustavsberg till ett smart val av badrumsleverantör och projektpartner.

Badrumsleverantör med smart arbetssätt

Vi vill påstå att det inte bara är produkterna som är smarta, det är även vårt arbetssätt. Att hitta lösningar som uppfyller ett större projekts alla tänkbara krav kräver att man är insatt – och det tar tid. För att kunna tillföra så mycket värde som möjligt vill vi därför bidra med vårt kunnande på ett så tidigt stadium som möjligt. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig identifiera projektets förutsättningar och ta fram förslag på en komplett lösning.

Miljöengagemang i alla led

Som komplett badrumsleverantör sker vårt miljöengagemang på alla fronter: Det börjar i vår tillverkning där det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att ta fram miljövänligare arbetssätt och mer miljövänliga material till våra produkter. Vi arbetar kontinuerligt för att minska mängden emballage och för att minimera transportvikt. Vi samarbetar även med våra transportörer för att minska vårt avtryck på miljön under resan till byggprojektet. Slutligen, när produkterna har installerats, kommer de att spara vatten och främja både miljön och byggnaden i årtionden.

Badrumsleverantör till sjukhus med mera

2010 bjöds Gustavsberg in i projekteringen av Nya Karolinska Sjukhuset. I nära samarbete med några av världens mest framstående healthcare-bolag utvecklades flera unika produkter. Genom dialog och långsiktighet byggdes det koncept som idag går under namnet Gustavsberg CARE. Att bygga sjukhus ställer extremt höga krav på en leverantör av badrum, men det här var ett projekt som påverkade hur vi idag jobbar med alla större projekt. Målet är alltid att vara involverade och lyhörda. Och att vår erfarenhet ska vara din trygghet.

Total cost of ownership

Att ha en enda långsiktig projektpartner skapar trygghet. Genom att bidra med rutiner och kunskap och genom att ta på sig hela badrumskonceptet kan Gustavsberg förenkla allt från projektering till installation och – inte minst – förvaltning. Även ekonomiska frågor blir enklare att hantera. Total Cost of Ownership blir lättare att överblicka med en enda badrumsleverantör och partner som kommer in tidigt och som finns kvar även långt efter själva byggfasen. Gustavsberg har, som sagt, varit en del av det svenska samhällsbygget sedan 1939.

För mer information om hur vi kan hjälpa er i ert kommande projekt:

Kundservice