Spara pengar med energimärkta blandare!

Energimärkta blandare

Spara 25% på varmvattnet

Energisnåla blandare minskar varmvattenanvändningen med över 25%. Detta blev slutsatsen av ett forskningsprojekt “Vattenanvändning med energieffektiva blandare”, där forskare på RISE studerat hur mycket varmvatten som egentligen sparas med energiklassade blandare, och hur funktionerna påverkar vardagen för den som diskar eller duschar. Gustavsbergs energisnåla kranar var med i testet.

Nya krav för material i dricksvatten

Boverket skärper sina föreskrifter och allmänna råd gällande material som är i kontakt med dricksvatten, detta gäller både kopplingar, rör och blandare. De nya kraven gäller från den 1 juli 2017 och avser bl.a utfällning av bly. Där det nya gränsvärdet är 5ug (mikrogram) per dygn, detta var tidigare 20ug. Gustavsbergs blandare och produkter inom System Vatette har alltid haft väldigt låga utfällningsnivåer och nästa alla våra produkter har sedan flera år klarat de nya nivåerna för emission.

Våra bästa blandare

Gustavsbergs blandare har fått bästa testresultat i energimärkningen, för tvättställsblandare och termostatblandare med dusch. Tanken bakom märkningen är att underlätta valet av energieffektiva blandare för att spara energi, vatten och pengar.

Unika funktioner

Våra energieffektiva ettgreppsblandare är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner. Komfortläget på vattenflöde och temperatur är anpassat för det dagliga användandet. Genom att lyfta spaken till högsta läget eller fullt ut till vänster finns ett bonusflöde och bonustemperatur tillgängligt. När spaken släpps fjädrar den automatiskt tillbaka till komfortläget.

Justera din Nautic blandare

Alla Nautic blandare går att justera både gällande vattenflöde och vattentemperatur. Samtliga blandare levereras med en förinställd komforttemperatur och komfortflöde som standard, men kan enkelt och steglöst justeras och anpassas. På filmen ser du hur du själv ställer in din blandare till den inställning som passar dig.

Våra mest energieffektiva blandare

Tre av våra mest energieffektiva blandare som alla är energiklassade

  • Nautic tvättställsblandare
  • Energiklass A
  • Nautic köksblandare
  • Energiklass B
  • Logic tvättställsblandare
  • Energiklass A

Vad innebär energiklassningen?

När du vill köpa en energieffektiv blandare ska du titta på etiketten för energiklassning. Där finns uppgifter för blandarens energiprestanda och hur många sekunder det tar att fylla en hink. 
Värdena ska vara så låga som möjligt.

1) Energiklass A står för en låg energianvändning av varmvatten, och energiklass G för en hög energiförbrukning.

2) En mätning av hur lång tid det tar att fylla upp en hink på 4 liter. För Nautic tvättställsblandare tar det 15 sekunder, vilket är en oslagbar hastighet.

3) Energiprestanda indikation. För att en blandare ska få energiklass A krävs att energiprestandan är högst 1,6 kWh.

Vem ligger bakom energimärkningen?

Certifieringsregler och standarder för testning av tappvattenarmaturers effektivitet har utarbetats i tekniska kommittén TK 519 inom SIS (Swedish Standards Institute). Medverkande i TK 519 är bland annat JM, Energimyndigheten, Kiwa och Boverket.

En plastbit som kan stänga kärnkraftverk

Den här lilla plastbiten utgör själva hjärtat i en Gustavsbergs blandare. Tack vare dess energi- och vattensparfunktioner sparas enorma mängder med energi och pengar varje år. Med Sverige som referensland har det konstaterats att den sammantagna energibesparingen den åstadkommer kan likställas med all den energi som ytterligare ett kärnkraftverk skulle behöva producera.

Andra innovationer och inspirerande badrum

Kundservice