Lorem ipsum dolor sit amet

Certifieringar

Vi gör systematiska miljöarbeten vilket ger stora energibesparingar och miljövinster. Produktionen i Gustavsberg och Vårgårda är certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vårgårda är även registrerat enligt EMAS (EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning) sedan 1998 och 2007 mottog man som första skandinaviska fabrik EMAS Award för sitt långsiktiga miljöarbete.

Kundservice