Gustavsberg Care - badrumsprodukter för vården

Att lyssna och förstå ska göra Gustavsberg till marknadens bästa partner

I ett tidigt skede 2010 bjöds Gustavsberg in i projekteringen av nya Karolinska sjukhuset, bland annat därför att Gustavsberg redan förde en dialog med regionerna och potentiella beställare om mer ändamålsenliga och långsiktigt hållbara badrumsprodukter till vården. Idag finns Gustavsberg Care i flertalet av sveriges största sjukhus.

Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, var ett unikt projekt. För att det var så stort, men också för att det var så visionärt. Den vanligaste certifieringsmodellen inom nybyggnation i Sverige idag är ”Miljöbyggnad”. Kravet vid byggnationen av NKS var att uppfylla den allra högsta nivån, ”Miljöbyggnad Guld”.

Gustavsbergs satte som mål att under loppet av 3 till 4 år uppnå en kollektion med produkter som uppfyllde de högt ställda kraven. I samarbete med några av de tongivande aktörerna kring NKS projektet utvecklades bland annat toaletten Gustavsberg Nautic 1522 som en del av konceptet Gustavsberg CARE.

Man kan säga att NKS var en bra början

Konstaterar Thomas Göransson, Channel Manager Projects på Gustavsberg

Unikt med toaletten Gustavsberg Nautic 1522 denna toalett är bland annat att utrymmet mellan cistern och vägg är 2 cm och därmed lättstädat och hygieniskt. Gustavsberg tog även fram blyfria blandare, rullstolsanpassade tvättställ, och en duschslang med en innovativ backventil som minimerar risken för legionella.

Samtliga produkter är testade, anpassade och godkända för sjukhusens höga krav på hygien, energi och tillgänglighet. Genom dialog och långsiktighet byggdes ett förtroende och ett kunskapskapital som idag är det koncept som går under namnet Gustavsberg CARE.

Gustavsberg care finns på flera stora sjukhus

Gustavsberg strävar ständigt efter ett smart och effektivt arbetssätt. Produkter och koncept måste ha ett långsiktigt hållbart perspektiv. De ska även passa för flexibelt utnyttjande.

Innan leveranserna till NKS stod klart så inleddes även samarbeten med Huddinge sjukhus, Sollentuna sjukhus och Södersjukhuset. Samverkan har även skett via regionala s k brukarråd och under årens lopp har det lett till medverkan i ett 20-tal stora projekt inom vården. Sjukhus är inte som andra projekt: De är offentliga, ofta utdragna i tid och volymerna är stora. Kraven är höga gällande hygien, hållbarhet och god energianvändning. Men så finns det ännu en skillnad, förklarar Thomas:

Sjukhus vill ständigt bli bättre. Det är vår roll att förstå konceptet, att vara lyhörda och att planera projektet väl.

Vi är otroligt stolta att vi nu har ett komplett sortiment att erbjuda till sjukhusen.

Badrumsleverantör och partner - det långa perspektivet

Gustavsberg lägger stor vikt på att ständigt blicka framåt och säkerställa att Gustavsberg Care-sortimentet uppfyller marknadens krav, även ur ett förvaltningsperspektiv. Som partner och badrumsleverantör i sjukhusprojekt måste man säkerställa att produkterna uppfyller LCA (Life Cycle Assesment), att reservdelar finns minst 10 år efter att en produkt har utgått ur sortimentet, och att produkterna accepteras av Byggvarubedömningen. Tio års erfarenhet har gett en gedigen kunskap om vad som krävs inom sjukvården, som organisation förbereder sig Gustavsberg ständigt på de nya krav som ska uppfyllas. Redan idag arbetar man mot de krav som man vet kommer under 2024 och ännu längre fram.

Genom att vara uppdaterade skapar vi förutsättningar för våra kunder att göra rätt val från början. På så sätt blir vi en trygg partner.

Gustavsberg care - smarta produkter, smart arbetssätt

Gustavsberg är en leverantör av lösningar för kompletta badrum för sjukhus. Om det upptäcks en lucka i konceptet så kan man – i egenskap av global producent och partner – ta fram nya produkter, eller utveckla det som saknas. Det är unikt,  menar Thomas.

Vi har en överlägsen process eftersom vi levererar hela badrumslösningar.

Lyssna och förstå marknadens krav, idag och i framtiden. Det är det som är vår styrka.

Att ha en partner och badrumsleverantör som kan ta på sig hela badrumskonceptet förenklar långa, stora projekt. Även ”Total Cost of Ownership” blir en enklare beräkning när Gustavsberg finns där under – och även efter – projektets hela  levnadstid.

Varför sjukhus?
Gustavsberg är en gammal samhällsbyggare och vill fortsätta att tillföra ett mervärde till samhället. Det driver verksamheten framåt. Samhället ställer höga krav – vilket i sin tur driver på Gustavsbergs ständiga utveckling. Gustavsberg CARE har hittat sitt framgångskoncept för sjukhus: I NKS fallet var det dialog i ett tidigt skede. Där marknadens aktörer bjöds in för att tycka till om förslag på både produkter och processer. ”Den input vi får gör oss till en bättre partner”, sammanfattar Thomas.

För mer information om hur vi kan hjälpa er i ert kommande projekt:

Kundservice