Hjälpmedel - tvättställ

Att kunna erbjuda ett höj- och sänkbart tvättställ är för oss på Gustavsberg en självklarhet. Gustavsberg erbjuder dig med särskilda behov möjligheten till grundare och bredare tvättställ som även är höj- och sänkbara. De lämpar sig lika bra för offentliga miljöer som i hemmet. Tvättställen är framtagna med hänsyn till de hårda krav som ställs på hygienaspekter, användarvänlighet och tillgänglighet. Gustavsbergs höj- och sänkbara tvättställ är främst avsedda att användas av personer med särskilda behov.

Kundservice