Hjälpmedel badrum

Att själv kunna besöka badrummet borde vara alla förunnat. Gustavsberg har satsat på en serie hjälpmedel för badrum, så att så många som möjligt ska kunna klara sig själva under toalettbesöket. Gustavsbergs hjälpmedel för badrum lämpar sig både för offentliga miljöer som i hemmet. De är framtagna med hänsyn till de hårda krav som ställs på hygienaspekter, användarvänlighet och tillgänglighet. Gustavsbergs hjälpmedel för badrum som exempelvis toalettstolar, tvättställ och blandare är framtagna för personer med särskilda behov.

Kundservice