Vårgårda fyller 100 år av innovation

Vårgårda Armatur grundades 1920. Hundra år senare äger produktionen rum i samma fabrik och på samma plats. Man skulle kunna tro att allt är sig likt, men varje dag på jobbet handlar om att hålla jämna steg med resten av världen.

I konkurrens med hela världen

Årtalet 1983 säger en del om den här innovativa hundraåringen. Det var året då Vårgårda lanserade en blandare med världsunik teknik - En liten fjäder som automatiskt ströp onödigt vattenflöde. Som alla andra smarta uppfinningar på 80-talet fick den heta ”Turbo”. Därmed var armaturfabriken i dåvarande Älvsborgs län först i världen med vatten- och energisparande teknik i vanliga hushållsblandare. Innovationslusten har funnits där genom alla år, men idag skiljer sig verksamheten på ett viktigt plan – Världen och konkurrensen har globaliserats. Att bedriva konkurrenskraftig tillverkning i Sverige år 2020 är en utmaning.

Vårgårda, i hjärtat av Sverige, konkurrerar med låglöneländer som kan erbjuda lägre priser ofta på grund av att de ställer lägre krav på arbetsförhållanden, buller och miljö. Vad Vårgårda har att sätta emot är automation och smartare, mer produktionsanpassade konstruktioner allt enligt de höga miljökrav som ställs på svenska företag.

80% av en produkts kostnad skapas i konstruktionsstadiet – och här håller vi världsklass. Sedan hundra år tillbaka vet vi hur varenda produkt ska tillverkas på ett optimalt sätt

Lars Nothall, Site and Production Manager

Tekniken är inte allt. Det gäller också att involvera medarbetarna på ett effektivt sätt. Vi arbetar i en platt organisation där alla kan vara med och utveckla både verksamheten och sig själva. Närheten mellan produktutveckling och produktion blir då en nyckelfaktor

Lars Nothall, Site and Production Manager

Kvalitet i alla led

Konstruktion i tillverkningsprocessen är förmodligen inget slutkunden tänker på när badrummet ska renoveras, men det är en nyckelfaktor som gör svensk produktion och svensk kvalitet möjlig i Vårgårda. Även det slitna ordet ”kvalitet” får en konkret innebörd när det tillämpas här.

Kvalitet- och miljötänk löper som en röd tråd genom materialval och varje produkt, men också genom organisationen. Varje medarbetare är stolt, engagerad och medveten om att man spelar en avgörande roll i alla led.

Kvalitet lönar sig i längden, det visar sig mer än någonsin idag. Material, produkter och tjänster med lång hållbarhet är alltid den smartare lösningen för miljön och för planetens framtid. Medvetenheten om detta ökar, vilket talar för Vårgårda.

Smarta blandare. Ännu smartare armatur.

Blandarna bär idag varumärket Gustavsberg, men minst lika viktigt är varumärket Vatette under vilket fabriken i Vårgårda tillverkar installationsprodukter såsom kopplingar och ventiler. Produkterna är inte lika synliga för slutanvändaren, men Vatette är marknadsledande. Varumärket i sig är ett löfte om kvalitet, som en VVS-världens motsvarighet till datorernas ”Intel Inside”.

Även för Vatette är det hög kvalitet, innovation och ett överlägset systemtänk som är framgångsfaktorer: ”En koppling är inte bara en koppling. Det är en del av en installationsmetod”, menar Lars.

Innovation som löser problem

Innovationer i sig har inget egenvärde. Vad som gör en innovation värdefull är att den löser problem. Ett stort problem inom svensk byggbransch är att det byggs för dyra bostäder och här visar sig Vårgårdas innovativa kraft vara en del av lösningen.

Att bygga badrum innebär stora kostnader och bättre VVS-lösningar gör stor skillnad i arbetssätt, tidsåtgång och kostnad. Genom smartare blandare från Gustavsberg och smartare installationsteknik genom Vatette är Vårgårda med och kortar ledtider i byggen, förbättrar vattensäkerheten och sänker vatten- och energiförbrukning på bred front. I bästa fall kommer innovationer från Vårgårda att göra skillnad för allt från arkitekter till byggare, installatörer och boende i hundra år till.

Ja må hundraåringen leva!

Kundservice