Instruktionsfilmer - justering, service och underhåll

Har du frågor om justering, service och underhåll av våra produkter? Nedan finner du ett flertal instruktionsfilmer som svarar på olika frågor.

ÄNDRA SLAGBEGRÄNSNINGEN

Instruktionsfilm som visar hur man ändrar slagbegränsningen

JUSTERA MAXTEMPERATUR

Vi justerar den maximala temperaturen på en ettgreppsblandare

BYTA KERAMISKT PAKET I ETTGREPPSBLANDARE

Vi byter keramiskt paket i en ettgreppsblandare

INSTALLATION AV ANSLUTNING FÖR DISKMASKIN

Vi installerar en anslutning för en bänkdiskmaskin

ETTGREPPSBLANDARE

Instruktionsfilm om byte av kerampaket på ettgreppsblandare

TERMOSTATBLANDARE

Instruktionsfilm om byte av patron och justering av temperatur på termostatblandare

Ventiler i din toalett

Instruktionsfilm om hur du identifierar ventilerna i din toalett från Gustavsberg

NAUTIC ETTGREPPSBLANDARE

Instruktionsfilm om justering av Nautic ettgreppsblandare

NAUTIC SENSORSTYRD BLANDARE

Instruktionsfilm om justering av Nautic sensorstyrd blandare

RENGÖRING AV TERMOSTATBLANDARE

Instruktionsfilm över rengöring av patron till termostatblandare

SPOLMÄNGD TOALETT

Instruktionsfilm om justering av din toaletts spolmängd

SPOLMÄNGD TRIOMONT UNIVERSAL

Instruktionsfilm om justering av fixtur över spolmängd för modellen Triomont Universal

SPOLMÄNGD TRIOMONT XS

Instruktionsfilm om justering av installationssystem över spolmängd för modellen

FELSÖKNING NAUTIC WC (TOALETTEN RINNER)

Instruktionsfilm om felsökning av Nautic toalett (toaletten rinner)

FELSÖKNING ST/DT VENTIL (TOALETTEN RINNER)

Instruktionsfilm över felsökning av ST/DT ventil (toaletten rinner)

FELSÖKNING TWICO- OCH KEGAVENTIL (TOALETTEN RINNER)

Instruktionsfilm om felsökning av Twico- och Kegaventil (toaletten rinner)

SPOLKNAPPSBYTE NAUTIC TOALETT

Instruktionsfilm över spolknappsbyte på modellen Nautic toalett

U2 TOALETT-VENTIL

Instruktionsfilm om hur du hanterar utbytesventilen U2

FELSÖKNING RINNANDE TOALETTSTOL

Vi felsöker en rinnande toalettstol och byter samt rengör membranet i inloppsventilen

FELSÖKNING RINNANDE TOALETTSTOL OCH BYTE/RENGÖRING AV SPOLVENTILSPACKNINGEN

Vi felsöker en rinnande toalettstol och byter / rengör spolventilspackningen

Kundservice