Boverkets nya föreskrifter

Nya krav för material i dricksvatten

Boverket skärper sina föreskrifter och allmänna råd gällande material som är i kontakt med dricksvatten, detta gäller både kopplingar, rör och blandare. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2017 och avser bl.a utfällning av bly. Där det nya gränsvärdet är 5µg (mikrogram) per dygn, detta var tidigare 20µg. Gustavsbergs blandare och produkter inom System Vatette har alltid haft väldigt låga utfällningsnivåer och nästa alla våra produkter har sedan flera år klarat de nya nivåerna för emission.
I och med detta nya krav har vi intervjuat produktchefen för blandare på Villeroy & Boch Gustavsberg, Mattias Hermansson, och hört vad han säger om detta.

Vi är extremt måna om att vi använder bra material som gör produkterna säkra och får en lång livslängd. Samtliga blandare från Gustavsberg och produkter inom System Vatette har även tidigare haft väldigt låga utfällningsnivåer och nästa alla våra produkter har redan innan de nya reglerna legat i nivå med de nya gränsvärdena.

Mattias Hermansson, Produktchef blandare

Vad innebär de nya kraven från Boverket?

Alla produkter för installation i dricksvattnet ska från och med den 1 juli ha en lägre emission, utfällning av tungmetaller i dricksvattnet. Tidigare har denna nivå legat på 20µg (mikrogram) och ska ner till 5µg per dygn för att vara godkända enligt testmetoden NKB4. Alternativt till detta är att använda 4MS godkända material, dessa har testats och anses klara emissionskraven utan tester. Kraven innebär att inga produkter som har kontakt med dricksvattnet får installeras om de inte följer de nya kraven. Värt att notera är att det inte ska blandas ihop med blyfria produkter, då det finns godkända material i både blyfri och standard mässing. Vi på Gustavsberg erbjuder båda.

Vad innebär 4MS-godkända material?

Alla material som är godkända på 4MS-listan (innefattar de fyra medlemsstaterna: Tyskland, Holland, Storbritannien och Frankrike) har korrekta gränsvärden enligt Boverkets nya krav. Om något av dessa material används i produkterna så behövs inga ytterligare tester från Boverket då alla material enligt 4MS-listan klarar testkraven. När det gäller materialval använder Villeroy & Boch Gustavsberg endast godkända material från 4MS-listan. Detta eftersom det är lag i dessa länder att man har material från 4MS listan i produkter som har kontakt med dricksvatten.

Hur ligger Villeroy & Boch Gustavsberg till i omställningen av detta?

För oss har det alltid varit viktigt att alla våra produkter är säkra för användaren och typgodkända. Vi är extremt måna om att vi använder bra material som gör produkterna säkra och får en lång livslängd. Australien är ett av de länder som länge haft högre krav på lägre utfällning av tungmetaller och avzinkningshärdighet än vad vi tidigare haft i Skandinavien. Då vi är stora exportörer till Australien har vi därför sedan länge jobbat med dessa krav på våra produkter och gjort denna omställning långt tidigare.

Samtliga blandare och produkter inom System Vatette har även tidigare haft väldigt låga utfällningsnivåer och nästa alla våra produkter har redan innan de nya reglerna legat i nivå med de nya gränsvärdena. I och med de nya kraven gjorde vi detta skifte väldigt tidigt för att slippa eventuella problem med produkter som kan finnas kvar på marknaden efter den 1 juli. Därför kan vi precis som tidigare erbjuda våra kunder ett brett sortiment med både blyfria blandare och ett standardsortiment enligt nya kraven.

Vilka är utmaningarna för Villeroy & Boch Gustavsberg?

Utmaningarna för oss var redan 2015 när vi skulle välja och testa vilket av dessa material som våra produkter skulle produceras i. Vi har valt material från 4MS-listan som uppfyller alla våra krav på materialet samt är godkända enligt Boverkets nya krav. Vi har blandare som både är blyfria och traditionella blandare som alla uppfyller de låga blyvärdena som kraven kräver från den 1 juli 2017.

Vi på Villeroy & Boch Gustavsberg välkomnar denna nya lag och ser detta som en tydlig spelplan som vi hela tiden har arbetat efter. Våra produkter ska vara säkra för användaren och ha en lång livslängd.

Mattias Hermansson, Produktchef Blandare

Vilka möjligheter ser ni med de nya kraven?

Vi på Villeroy & Boch Gustavsberg välkomnar dessa nya krav och ser detta som en tydlig spelplan som vi hela tiden har arbetat efter. Våra produkter ska vara säkra för användaren och ha en lång livslängd. Sverige är ett land som ska ligga i framkant med att höja den allmänna standarden på dessa produkter. Tydliga krav som gör kvalitén på vårt dricksvatten ännu bättre och renare, genom att sortera ut dåliga produkter från marknaden.

Hur tror vi marknaden kommer uppfatta de nya reglerna?

Vi uppfattar det som att marknaden inte helt har tagit till sig informationen och förstått allvaret om att detta är ett nytt krav som börjar gälla den 1 juli. Produkter som inte överensstämmer med nya kravet får inte installeras efter den 1 juli, vilket innebär att dessa produkter inte får säljas i Sverige då de inte är godkända att installeras. Under flera år har vi vetat om att detta ska komma, vi är nu spända på hur detta kommer att mottas när kraven träder i kraft. Vårt skifte skedde under 1 års tid och från oktober 2016 har inga produkter levererats från vårt lager som inte stämmer med de nya reglerna.

Vad är Boverkets syn på mer energieffektiva produkter?

Boverket har en generell målbild på att de ska minska byggnaders energianvändning, ett tydligt exempel är nya BEN 1 som via Allmänt råd anger: Vid korrigering för energieffektiva sanitetsarmaturer bör åtminstone merparten av byggnadens tvättställs- och köksblandare uppfylla energiklass A enligt SS 820000:2010.
Vidare så anger BBR 24 att driftskostnaden ska ner till 90-130 kWh/m² (nästan en halvering mot tidigare 180 kWh/m²). Boverket påpekar även att man bör mäta tappvarmvatten separat. Vilket inte är konstigt då tappvarmvatten står för ca 25-30% av totala energiförbrukningen.

Allt detta är något som vi på Gustavsberg stöttar och som ligger helt i linje med vår blandarserie Nautic som t.ex har fått bästa testresultat av alla testade tvättställsblandare och köksblandare enligt den nämnda standarden. Den har en låg energiprestanda och för att fylla ett kärl med 4 liter vatten tar det endast 15 sekunder, vilken är snabbt för en energiklassad blandare. Hemligheten bakom våra framgångsrika testresultat är väldigt enkel, våra blandare är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner. Dessa funktioner är fullt tillräckliga för det dagliga användandet och kan enkelt justeras efter fastighetens eller användarens förutsättningar och önskemål.

Kundservice