[Translate to Estonian:] [Translate to English:] Nautic badrum

Astume järgmise sammu jätkusuutlikkuse suunas

Tooted vastavad keskkonnadeklaratsioonide (EPD) süsteemi nõuetele

[Translate to Estonian:] [Translate to English:] Nautic recycle

Keskkonnamõjud elutsükli vaatenurgast

Teatame uhkusega, et ühe esimese Põhjamaade tootmisettevõttena oleme oma sanitaarkeraamika ja segistid viinud vastavusse rahvusvahelise EPD (toodete keskkonnadeklaratsioonide) süsteemi nõuetega.
 

Toodete keskkonnadeklaratsioonid põhinevad süsteemil, mis kirjeldab objektiivselt kaupade ja teenuste keskkonnamõju, vaadeldes seda olelusringi hindamise (ingl k Life Cycle Assessment ehk LCA) seisukohast. Võrreldavate andmete saamiseks koostatakse iga deklaratsioon konkreetse tootekategooria reeglite (PCR) alusel. Seejärel verifitseerib andmed kvalifitseeritud kinnitaja.

Keskkonnasäästlikkus on olnud alati osa meie DNA-st ning näidates oma toodete kliimajalajälge toote keskkonnadeklaratsioonidega (EPD) objektiivselt ja läbipaistvalt, saame tagada, et meie vannitoatooted vastaksid nii 2022. aasta kui ka tulevastele kliimadeklaratsioonidele. See teeb meist tõeliselt nutika partneri.

Mattias Virsgård, Senior PM Sustainability & Solutions

Eesmärk on väiksem kliimajalajälg

EPD-de avaldamisega soovime teha kättesaadavaks faktid ja teadmised oma toodete elutsükli ja keskkonnamõjude kohta, nii ettevõtte siseselt kui klientidele.  Kasutades standardiseeritud meetodeid, saame täpsed andmed arvutamiseks ja lihtsamini võrrelda toodete keskkonnamõju. 

EPD süsteemis töötamise üldine eesmärk on suurendada ressursitõhusust ja vähendada kliimamõju ning teha koostööd kõigi tööstusharu osalistega, et luua säästvamaid tulevikuhooneid ja -kodusid.

Villeroy & Boch Gustavsberg on püstitanud järgmise keskkonnasäästlikkuse eesmärgi: vähendada 2025. aastaks oma müüdud toodetega seotud CO2 jalajälge 30% võrrelduna 2018. aasta näitajatega. Ja nüüd oleme astunud veel ühe olulise sammu selle eesmärgi saavutamise suunas.

 

Seetõttu töötame EPD süsteemiga

Võrreldavus – EPD-de andmestik pannakse kokku ja arvutatakse rahvusvaheliselt kokkulepitud arvutusreeglite põhjal, mis võimaldavad võrrelda tooteid samadel alustel.

Usaldusväärsus – tulemused on usaldusväärsed, kuna ranged nõuded näevad ette, et andmeid peab kontrollima, üle vaatama, kinnitama ja nende järelkontrolli teostama sõltumatu kolmandast poolest asjatundja. Dokumentatsioon on läbipaistev ning vastab EN 15804 ja ISO 14025 standarditele.

Pidevad täiustused – tulemused annavad väärtuslikku teavet tulevaseks keskkonnaalaseks tööks, võimaldades keskenduda valdkondadele, mis mõjutavad toodete jalajälge kõige enam.

Kõik deklareeritud keskkonnasõbralikud tooted

Tänaseks on suuremal osal meie sanitaarkeraamikast, sealhulgas Gustavsbergi populaarsel Nautic 1500 WC-potil  EPD-süsteemis toote keskkonnadeklaratsioonid olemas. Toodete keskkonnadeklaratsioonid on koostatud ka Gustavsbergi Nautic ja Atlantic sarja segistitele ning hiljuti lisandusid nimekirja Villeroy & Bochi akrüül- ja Quaryl-vannid.

Kuid see on alles algus ja jätkame uute toodetega – kõik toodete EPD deklaratsioonid on avaldatud ka environdec.com lehel.