Garantii ja reklamatsioonid

GARANTIITINGIMUSED

Järgnevad garantiitingimused kehtivad Gustavsbergi originaalosadest koostatud sanitaarkeraamika (WC potid, bideed, valamud, valamu jalad, pissuaarid), mööbli, vannide, dušinurkade ja segistite kohta.

Garantii katab projekteerimis-, materjali- ja tootmisvigadest tingitud toote defektide parandamise, mis ilmnevad:

  • segistitel viie (5) aasta jooksul ostust. Garantii kehtib vigadele, mis põhjustavad segisti tilkumise (mittetiheduse) kui kang on suletud asendis
  • WC-poti loputusmehhanismidel, prill-laudadel, vannidel, dušinurkadel ja mööblil kahe (2) aasta jooksul ostust
  • keraamikal viie (5) aasta jooksul ostust.

Toote ostu kuupäeva kontrollimiseks tuleb säilitada ostutšekk või –arve.
Palume Teil tähelepanelikult tutvuda ja järgida tootega kaasasolevat paigaldamis-, kasutus- ja hooldusjuhendit.

Nõuetekohane paigaldus, hooldus ja kasutamine tagavad toote pikaajalise vastupidavuse.

GARANTII PIIRANGUD

Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud toote valest või puudulikust paigaldusest, hooldusest, kasutamisest, remondist vms tootevälistest põhjustest, mis on tekkinud peale toote tarnimist. Garantii ei kata vee kvaliteedist tulenevaid vigu, normaalset kulumist ja amortisatsiooni. Gustavsberg ei vastuta toodete sobivuse eest ostja poolt soovitud funktsioonideks.

VEAST TEATAMINE

Ostja peab teatama tekkinud veast koheselt pärast selle ilmnemist. Ostja peab esitama toote ostukviitungi, millelt on näha ostukuupäev. Lisaks peab ostja kokku leppima valmistaja või valmistaja esindajaga vea kõrvaldamiseks, samuti selles kes sooritab vea kõrvaldamise. 

GARANTIIREMONDI TEOSTAMINE

Gustavsbergi toodetele teostab garantiiremonti

OÜ Paigaldusmeister
Reg. nr 12271616
Kivimäe 1
Kernu vald, Harjumaa 76301

Telefon: 56 920 429 E-post: paigaldusmeister@remove-this.gmail.remove-this.com

Väljakutseid garantiiremondiks saab esitada tööpäeviti kella 9-17.00ni ja garantiiremondi alustamise maksimaalne ooteaeg on 3 tööpäeva. Garantiiremondi teostamise aluseks on toote ostutšeki esitamine. Garantiiremondi teostamisel koostatakse Garantiiremondi aruanne, mille remondi tellija kinnitab allkirjaga. Aluseta garantiiremondi väljakutse eest on OÜ Paigaldusmeistril õigus esitada arve:

Väljakutse tasu (sisaldab 1 tundi tööd)  30,00 € + km

Iga järgnev töötund  20,00 € + km

Garantii ja garantiiremondi kohta täiendava info saamiseks palume pöörduda meie esindusse tööpäeviti kella 9.00 – 17.00
F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn, telefon 646 0312.