Kuidas vältida veekahjustust

Peter Bratt

Avaldatud juunis 2018

Peter Bratt on kindlustusandja kindlustusettevõttes Länsförsäkringar, kus tema valdkonnaks on kahjukäsitlus. Peter töötab kindlustus- ja kahjuküsimustega hoonete ja ametialase vastutuse kontekstis ning pakub teenust klientidele, kes tegelevad hoonete ülevaatuse, müügi, planeerimise, projekteerimise ja ehitusega.

Tags

Vannituba, veekahjustused, veelekkeandur

Igal aastal esineb ligikaudu 60 000 Rootsi kodus veekahjustus

Kõige sagedamaks kahjustuse põhjustajaks on kuuma- või külmaveetorude lekked. Veekahjustus võib olla väga kulukas ja elanikele äärmiselt häirivalt mõjuda. See võib majale tõsist kahju tekitada ja põhjustab sageli hallituse teket, mis võib omakorda elanikel allergiat ja astmat esile kutsuda.

Tänapäeval esineb rohkem veekahjustusi köögis kui märgruumides. Selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks on varasemast rohkem köögitarvikuid ühendatud veevarustusega, nt külmikud ja sügavkülmikud integreeritud jääjaoturite ja gaseeritud vee süsteemidega. Teine põhjus on, et eelistatakse üha rohkem puitpõrandaid. Me kohtusime Peter Brattiga, kes on kahjukäsitluse ekspert kindlustusettevõttes Länsförsäkringar.

Kuidas vältida veekahjustust

Mina soovitan paigaldada veelekkeanduri, mis suudab lekkeid aegsasti tuvastada. Andur käivitab häire ja sulgeb veevarustuse kohe, kui tuvastab ükskõik millise lekke, näiteks kui WC-s jääb vesi jooksma või mõni varjatud liitekoht hakkab lekkima.

Mitte lihtsalt vanad torud

Enamikul juhtudel on veekahjustuse põhjustajaks vana ja kulunud torustik. Kuigi sageli esinevad lekked varjatud torudes, kust on juba pikka aega vett immitsenud, võivad lekkima hakata ka uued torud. Seetõttu on nii uues kui vanas majas oluline paigaldada veelekkeandur.

Vajadus veelekkeanduri järele

Veelekkeandurid töötavad sarnaselt rikkevoolukaitselülitile elektrisüsteemides. Järgmine samm koduohutuses on teha veelekkeanduri paigaldamine uutes ja renoveeritud ehitistes kohustuslikuks.

See aitaks koduomanikel öösiti paremini magada, aga lisaks avaldaks see ka positiivset mõju keskkonnale, kuna kahjujuhtumite arv väheneks ja sisekliima paraneks paljudes kodudes.

Veelekkeandur on kraaniveele sama, mis rikkevoolukaitselüliti on elektrisüsteemile

Peter Bratt, Länsförsäkringar

5 nõuannet peterilt veekahjustuse vältimiseks

  1. Paigalda veelekkeandur, mis kontrollib regulaarselt veesüsteemi ja kõiki ühendatud seadmeid ning sulgeb veevoolu kohe, kui tuvastab lekke.
  2. Kui veelekkeandurit ei ole, keera alati rohkem kui üheks päevaks kodust lahkudes peakraan kinni. Samuti on hea mõte paluda sõbral või naabril sinu äraolekul aeg-ajalt kodule pilk peale heita.
  3. Kasuta alati kontrollitud ja sertifitseeritud tooteid ning volitatud torulukkseppade teenuseid.
  4. Üks lihtne viis veekahjustuse vältimiseks köögis on soetada veealarm. Paigalda alarmi andurid töötasapinna, nõudepesumasina ja külmiku / sügavkülmiku alla. See toimib sarnaselt tulekahjualarmile ja käivitub lekke tekkimisel.
  5. Veendu, et nõudepesumasin, külmik ja sügavkülmik on paigaldatud niiskuskindlale pinnale.

Majaomaniku suurimad murekohad

"Villeroy & Boch Gustavsbergi poolt hiljuti tellitud uuringu järgi on iga kolmas rootslane kogenud oma kodus veekahjustust ning kolmandik neist kahjustustest on olnud ""ulatuslikud"". Lisaks selgub Rootsi Majaomanike Assotsiatsiooni poolt läbiviidud uuringust, et kinnisvaraomanikele valmistab suurimat muret seoses nende koduga just potentsiaalne veekahjustus."

  1. Veekahjustused ja lekked (46%)
  2. Maja mahapõlemine (40%)
  3. Sissemurdmine (38%)
  4. Hallitus ja majavamm (28%)
  5. Kallim energia (24%)