Holdbarhed og miljø

MILJØET SOM EN TRADITION

Hos Gustavsberg har vi altid arbejdet hårdt på at finde nye og smarte løsninger for en mere bæredygtig produktion og ikke mindst brug af vores produkter. Vores brede produktsortiment spænder fra vandbesparende toiletter til energieffektive armaturer. Vi er for længst blevet tildelt miljøcertificering og vi viser hensyn til miljøet gennem hele produktets livscyklus - fra produktudvikling og produktion til logistik og det færdige badeværelse. Ved at installere vores produkter kan du helt enkelt spare både energi, vand og penge.

Bæredygtighed er for os ikke kun et spørgsmål om miljøet. Det er også om at påtage sig et socialt ansvar, hvilket bl.a. indebærer at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vores ansatte og for de vvs-installatører, der arbejder med vores produkter. Det næste skridt er en konstant bevågenhed af vores produktion og hvordan vi kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund. I vores stræben efter en mere bæredygtig fremtid har Gustavsberg indgået et samarbejde med organisationen WaterAid og er dermed en aktiv part i at hjælpe mennesker rundt om i verden til et bedre liv med rent vand og ordentlige sanitære forhold.

Verdens toiletdag 19. November

2,36 milliarder mennesker har ikke adgang til et toilet. Det er næsten en trediedel af verdens befolkning. Sanitet, hygiejne og rent vand er forhold, der er direkte forbundet til Gustavsbergs virksomhed, og det er derfor helt naturligt, at vi hos Gustavsberg er med til at støtte hjælpeorganisationen WaterAid. Vi gør opmærksom på Verdens toiletdag, der løber af stablen den 19. november hvert år og er en officiel FN-dag. Gennem vores bidrag og støtte til WaterAid håber vi at kunne hjælpe mennesker i verdens fattigste samfund til en lysere fremtid. Læs mere om Verdens toiletdag

Gustavsbergs 6 miljøtrin

1. PROJEKTSTART

Vores arbejde med bæredygtighed gennemsyrer alle dele af vores virksomhed - fra indledende projektstart til færdige miljøsmarte badeværelser, der sparer både penge og energi og skåner miljøet.

Miljøsmarte produkter og god økonomi går hånd i hånd. For eksempel har vores energi- og vandbesparende toiletter bidraget til stor fremgang i salget internationalt set.

Vi har længe arbejdet med at udvikle miljøsmarte processer. Vi har haft vores eget eget rensningsanlæg på fabrikken lige siden 1968. Og vi har for esempel udviklet et system, hvor vi anvender spildvarmen fra ovnene til at opvarme lokalerne.

Både vores produkter og vores emballage er miljøsmarte. For eksempel kan alle vores armaturer genanvendes og store træk fremstillet af genbrugsmateriale. Vi har også udviklet emballageløsninger, der består af færre og mere miljøvenlige materialer.

Vores målsætning er hele tiden at forbedre, være innovative og udvikle bæredygtige, langtidsholdbare og miljøsmarte produkter. Det tror vi er nøglen til vores success.

2. FREMSTILLING

På vores fabrik for fremstilling af armaturer og koblinger genanvendes ventilationsenergien samt varmeenergien fra vores støbninger. Det gør man ved varmevekslingsfunktioner, hvor man veksler varme ind i systemet, inden man skifter luften.

Fabrikken i Vårgårda opvarmes med biobrændsel fra flisförbrændning ved et anlæg bare 500 meter væk. Der anvendes ikke længere nogen former for olie, hvilket ikke bare har mindsket den negative påvirkning af luften men også bidraget til, at de tunge transporter af olie til fabrikken helt er forsvundet.

Vi genanvender produktionsmateriale både internt og eksternt. De restprodukter som bliver tilovers fra produktionen er fx spåner og kølevæsker. Disse bliver separeret efter påkrævet metoder for genanvendelse.

Vi har gradvist mindsket anvendelsen og antallet af kemikalier i vores virksomhed. Vi benytter os af ekstern ekspertise til kontrol af stofferne og arbejder regelmæssigt med at finde miljøvenlige alternativer på markedet.

Ved at investere i ventilationsudstyr angriber vi nu de kemikalieudslip, der ligger langt under gældende grænseværdier. Støj er også et område, hvor vi har investeret i nye komponenter i ventilationssystemet samt ændrede rutiner og tidspunkter hvor systemet må anvendes. Vi holder desuden øje med det vand, der bliver lukket ud fra produktionen og også her ligger kvaliteten langt under de grænseværdier, myndighederne har fastsat på området.

Den affaldsmængde der bliver tilovers fra produktionen bliver håndteret i samarbejde med vores leverandør på området. Gennem årene har vi dramatiskt mindsket vores affald fra deponering til mere genanvendelse.

3. PRODUKTER

Den laveste skyllemængde er nede på 2/4 liter uden at effektiviteten forringes sammenlignet med 60'er og 70'ernes toiletter, der krævede ni liter vand ved hver skyl.

Den patenterede vandsparefunktion der findes i vores armaturer, består af en lille smart vand- o og energispærrer, der sparer enorme mængder energi og penge - helt automatisk.

Da energimærkningen for armaturer blev lanceret i 2010 var det yderst velkomment. Hos Gustavsberg har vi længe arbejdet med fokus på energi. Nautic håndvaskarmaturer fik det bedste resultat (energimærke A) i klassificeringen og blev også testet som det mest energieffektive armatur på markedet blandt alle de energimærkede vandhaner. Det samme gælder for Nautic køkkenarmaturer. Den var - og er stadig - den mest energibesparende køkkenblander ud af alle de testede køkkenarmaturer. Gustavsberg har energimærkning på Nautic og Logic-sortimentet for håndvask- og køkkenarmaturer(SS-820000). Siden 2014 er også termostatarmaturet Nautic i kombination med brusesættet(SS-820001) en energimærkning i klasse A.

Alle vores armaturer kan genanvendes ligesom de stort set er fremstillet af genbrugsmaterialer. Når nye armaturer bliver monteret bliver 95 % af de gamle genanvendtg. Messingen bliver til ny råvare, der kan bruges til at fremstille stænger, der siden bliver brugt til produktionen af armaturer.

Vi har udviklet miljøsmarte forpakningsløsninger, der består af færre og mere miljøvenlige materialer. Et eksempel er den prisbelønnede emballage til produkterne i Nautic-serien. Emballagen er fremstillet af bare to komponenter – styropor og wellpap – de er både enkle at sortere og genanvende. Vi pakker også vores armaturer i mikrofiberklude, der kan bruges til rengøring på badeværelset og siden genanvendes.

Gustavsbergs produkter holder en høj kvalitet og er fremstillet til at kunne holde i mange år. Vi stiller reserevdele med Gustavsbergs mærkning til rådighed i mindst 10 år fra det tidspunkt, produktet udgår af sortimentet.

4. LOGISTIK

På Vårgårda fabrikken fremstiller vi armaturer og koblingssystemet Vatette, der er markedsledende i Sverige. I Gustavsberg sker slutproduktionen af toiletter.

Vores underleverandører behøver ikke være miljøcertificerede men skal være aktivt involveret i miljøarbejde på en måde, der modsvarer vores krav. Vi laver en skriftlig overenskomst, der skal garantere, at leverandøren tager ansvar for miljø og medarbejdere.

Vi anvender kun transportører, der arbejder tydeligt og langsigtet på kontinuerligt at mindske den negative påvirkning af miljøet.

5. CERTIFICERINGER

ISO 14001 er en global standard der handler om miljøledelse. Det er et solidt redskab til at hjælpe en virksomhed med at drive et aktivt, struktureret og effektivt miljøarbejde. Ekstern granskning af hvordan ledelsessystemet fungerer i praksis i virksomheden sker regelmæssigt. Der udføres også en bedømmelse af, hvor effektivt virksomheden udfører sit miljøarbejde udfra standardens krav. Læs mere på www.sis.se

Vores fabrik i Vårgårda er registreret i EMAS (Eco Management and Audit Scheme) som er EU's miljøledelsesordning. EMAS anvendes af både private og offentlige organisationer og er mere udførlig end ISO 14001, bl.a. omkring udredning, rapportering og kontrol. Derfor kompletterer de to miljøledelsessystemer hinanden på en god måde. Organisationer, der er tilsluttet EMAS, publicerer en årlig miljørapport. Læs mere på www.emas.se

ISO 9001 er standarden for kvalitetsledelse og er en international standard. Kvalitetsledelsessystemet er det værktøj, der hjælper organisationen med at udføre et aktivt og effektivt kvalitetsarbejde. Når ledelsessystemet er indført, udføres der en ekstern bedømmelse af kvalitetsarbejdet. Hvis det stemmer overens med standarden, får man en certifiering. Læs mere på www.sis.se

Denne internationale udmærkelse for god emballage design blev tildelt vores miljøsmarte forpakningsløsninger til badeværelsesserien Nautic. Forpakningerne er fremstillet i færre slags materialer end tidligere, hvilket gør det langt nemmere at genanvende. De er også formgivet til at være enkle at håndtere på lageret og hos installatørerne, hvilket medfører langt færre skader og slid.

Den patenterede vandsparefunktion, der findes i vores armaturer har vundet Energimyndighedernes konkurrence om ressourseeffektive håndvaskarmaturer. Takket være denne lille, snedige vand- og energisparefunktion, som er selve hjertet i armaturerne, sparer man store mængder energi og penge - helt automatisk.

Der findes i dag energimærkning for armaturer af samme type som for hårde hvidevarer. Formålet med ordningen er, at indkøbere, installatører og forbrugere skal have uvildig hjælp til at vælge energieffektive armaturer. Vores håndvaskarmaturer Nautic og Logic har fået den højeste energimærkning (A), hvilket indebærer at man sparer store mængder energi og penge helt automatisk. For information om energimærkningssystemet se www.kiwa.se/swedcert

Vi er i gang med at indføre et system, hvor vi som virksomhed tager et socialt ansvar ifht. den internationale standard ISO 26000. Standarden beskriver, hvad en virksomhed eller en organisation kan gøre for at bidrage til en holdbar fremtid. Den indeholder retningslinier, som understøtter hvordan en virksomhed eller organisation skal arbejde for at tage ansvar for sin omverden og ansatte. Retningslinierne er frivillige og kan derfor ikke føre til nogen egentlig certifiering. Læs mere på www.sis.se

6. RESULTATET: MILJØVENLIGE BADEVÆRELSER