Garantinis aptarnavimas

Garantinės sąlygos

Šios garantinės sąlygos yra taikomos Gustavsberg sanitariniams prietaisams (unitazams, bidėms, praustuvams, praustuvų kojoms ir praustuvo sifono gaubtams, pisuarams) baldams, vonioms, dušo kabinoms, maišytuvams. Garantinės sąlygos yra taikomos medžiagoms, konstrukcijai ir su ja susijusioms detalėms jei atsiskleidžia dėl gamintojo kaltės atsiradę defektai. Maišytuvams ir unitazo mechanizmams yra taikoma 2 metų garantija; Keramikai yra taikoma 5 metų garantija nuo įsigijimo datos; Baldams,unitazo sėdynėms ir dušo stovams taikoma 2 metų garantija. Įsigijimo data yra laikoma pardavimo vietoje išduotame čekyje arba sąskatoje nurodyta data. Prašome atidžiai apžiūrėti gaminį pirkimo vietoje ir montavimo bei eksplotacijos metu laikytis diegimo, eksplotavimo ir techninės priežiūros taisyklių. Tinkamai sumontuotas ir prižiūrimas prietaisas užtikrina jo ilgaamžiškumą.

Garantijos apribojimai

Nurodytas garantinis laikotarpis negalioja jei defektai atsirado dėl netinkamo gaminio naudojimo, montavimo, priežiūros, remonto ar kitų priežaščių. Garantija yra netaikoma gedimams atsiradusiems dėl vandens kokybės ar natūralios amortizacijos

Pranešimas apie gedimą

Pirkėjas privalo pateikti įsigijimo dokumentą , kuriame būtų nurodyta pirkimo data. Be to, pirkėjas turi susitarti su gamintoju arba jo atstovu dėl galimybės apžiūrėti gaminį ir pašalinti atsiradusį gedimą.

Garantinio remonto vykdymas

Garantiniai pranešimai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Per 2 dienas nuo pareiškimo priėmimo, garantinio serviso atstovas privalo susisiekti su pareiškėju ir sutarti dėl gedimo pašalinimo laiko. Pareiškėjas privalo pateikti dokumentą patvirtinantį prekės įsigijimą bei pasirašyti darbų atlikimo aktą po darbų atlikimo.

 Į viršų