Garantinis aptarnavimas

GARANTINĖS SĄLYGOS

Šios garantinės sąlygos yra taikomos Gustavsberg sanitariniams prietaisams (unitazams, bidėms, praustuvams, praustuvų kojoms ir praustuvo sifono gaubtams, pisuarams) baldams, vonioms, dušo kabinoms, maišytuvams. Garantinės sąlygos yra taikomos medžiagoms, konstrukcijai ir su ja susijusioms detalėms jei atsiskleidžia dėl gamintojo kaltės atsiradę defektai. Gustavberg gaminiams taikoma 2 metų garantija nuo įsigijimo datos. Įsigijimo data yra laikoma pardavimo vietoje išduotame čekyje arba sąskatoje nurodyta data. Prašome atidžiai apžiūrėti gaminį pirkimo vietoje ir montavimo bei eksplotacijos metu laikytis diegimo, eksplotavimo ir techninės priežiūros taisyklių. Tinkamai sumontuotas ir prižiūrimas prietaisas užtikrina jo ilgaamžiškumą. Gaminiai, turintys matomų kokybės defektų negali būti montuojami arba instaliuojami.

GARANTIJOS APRIBOJIMAI

Nurodytas garantinis laikotarpis negalioja jei defektai atsirado dėl netinkamo gaminio naudojimo, montavimo, priežiūros, remonto ar kitų priežaščių. Garantija yra netaikoma gedimams atsiradusiems dėl vandens kokybės ar natūralios amortizacijos

PRANEŠIMAS APIE GEDIMĄ IR GARANTINIO REMONTO VYKDYMAS

Pirkėjas privalo kreiptis į gaminio pirkimo vietą ir pateikti įsigijimo įrodantį dokumentą, bei apibūdinti atsiradusį gedimą. Pardavėjas įvertiną gedimo pobūdį ir prireikus kreipiasi į gamintojo atstovą.

Gamintojas pakeičia brokuotą gaminį nauju arba vykdo garantiį remontą (iš anksto suderinęs laiką su klientu).