Tvättställsblandare Skandic - Vattenfall

Tvättställsblandare Skandic - Vattenfall

Detail number and product

description

RSK-number

Item number

Kerampaket Coloric
csmp345586
8613111GB41637393
Flödesreglerare
csmp345586
ø8 mm, 5 l/min GB41639182
SPX-slang
csmp345586
440 mm 8393990GB41636726 02
Detaljer för fastsättning
csmp345586
GB41145488
Filter, strålsamlare
csmp345586
8242416GB41638739 01