Stödhandtag

Att kunna gå på toaletten själv är ingen självklarhet för alla. Gustavsberg har satsat på en serie hjälpmedel för toalett, så att så många som möjligt ska kunna klara sig själva under toalettbesöket. Gustavsbergs hjälpmedel för toalett lämpar sig lika bra för offentliga miljöer som i hemmet. Våra hjälpmedel för toaletter är framtagna med hänsyn till de hårda krav som ställs på hygienaspekter, användarvänlighet och tillgänglighet. Gustavsbergs hjälpmedel för toalett är främst utvecklade för personer med särskilda behov.

Kundservice