Verksamhetspolicy

VILLEROY & BOCH GUSTAVSBERG AB

Det naturliga valet

Villeroy & Boch Gustavsberg AB ska vara det naturliga valet när våra kunder väljer badrum. Vi ska tillhandahålla hållbara, moderna, innovativa och kompletta badrumslösningar som bidrar till att göra det dagliga livet lättare för våra kunder. Vi ska kombinera funktion och nordisk design på ett sådant sätt att våra produkter enkelt kan installeras och uppfattas som unika.

Miljöarbetet är grunden

Vi ska välja skonsamma tillverkningsprocesser som förhindrar förorening vid källan. Vi ska utveckla och marknadsföra produkter med bästa egenskaper för det kompletta badrummet. Vi arbetar ständigt med att minimera vår påverkan på miljön genom att bl.a. minimera avfall och emissioner samt verka för en effektiv energianvändning inom organisationen. Hållbarhet skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Läs mer om vårt miljöarbete här!

Detta säkerställs genom att

 • Alltid uppfylla lagar och andra krav
 • Öka kundtillfredsställelsen
 • Stimulera och verka för ökat miljömedvetande såväl internt som hos våra externa intressenter
 • Upprätta samt följa upp mätbara mål
 • Utvärdera materialval, produktionsprocesser och transporter
 • Bedriva ständiga förbättringar
 • Hållbarhet skall genomsyra vår dagliga verksamhet
 • Vår arbetsmiljö skall vara säker, utvecklande och trivsam
 • Vårt agerande skall speglas av långsiktigt ansvarstagande för miljö- hållbarhet, kvalité och samhälle
 • Vi följer koncernens Code of Conduct
 • Vi följer koncernens riktlinjer för Compliance
 • Vi följer koncernens Code of Ethics
Kundservice