Mengdebegrenser

Dusjsett Legionella

Mengdebegrenser

7 l/min

Artikkelnummer: GB41638965 01
EAN-nummer: 7393792232654