Lorem ipsum dolor sit amet

Vi jobbar hållbart

Holdbarhet og miljø

Gustavsberg har alltid arbeidet med å finne nye løsninger for en mer holdbar produksjon og bruk av våre produkter. Det har handlet om alt fra vannsparende toaletter til energieffektive blandebatterier. Vi har lenge vært miljøsertifisert og tar hensyn til miljøet gjennom hele produktets livssyklus – fra produktutvikling og produksjon til logistikk og ferdige baderom. Ved å installere våre produkter kan du spare energi, vann og penger.

Holdbarhet handler ikke bare om miljø. Det handler også om sosialt ansvar. I første ledd innebærer det å skape et trygt arbeidsmiljø for våre medarbeidere og montører, som arbeider med våre produkter. Neste steg handler om å løfte blikket og bidra til et holdbart samfunn. Det er derfor vi samarbeider med WaterAid, og bidrar til at flere mennesker skal få tilgang til et bedre liv med rent vann og sanitet.

Gustavsbergs 6 miljøtrinn

1. Prosjektstart

Vårt holdbarhetsarbeide gjennomsyrer alle deler av vår virksomhet – fra innledende projektstart til ferdige miljøsmarte baderom, som sparer både penger og energi, samt er skånsomt for miljøet.

Miljøsmarte produkter og god økonomi går hånd i hånd. For eksempel har våre energi- og vannsparende toaletter bidratt til fremgang på internasjonalt salg.

Vi har lenge arbeidet med å utvikle miljøsmarte prosesser. Vi har hatt vårt eget renseanlegg i fabrikken siden 1968. Vi har også utviklet et system hvor vi ivaretar spillvarme fra støpeovnene for å varme opp lokalene.

Både våre baderomsprodukter og vår emballasje er miljøsmarte. For eksempel er alle våre blandebatterier resirkulerbare og i hovedsak produsert i gjenvinnbart materiale. Vi har også utviklet emaballasjeløsninger som består av færre og mer miljøvennlig materiale.

Vårt ønske om å stadig bli bedre, være innovative og utvikle langsiktige, holdbare og miljøsmarte produkter er vår vei til videre fremgang.

2. Produksjon

I vår fabrikk for produksjon av kraner og koblinger gjenvinnes ventilasjonsenergi samt varmeenergi fra våra støpeovner. Dette gjør man gjennom varmevekslingsfunksjonene der man veksler inn varmen i systemet før man bytter ut luften.

Fabrikken i Vårgårda varmes opp med biobrensel fra flisforbrenning ved et anlegg som kun ligger 500 meter bort. Ingen olje brukes lenger - noe som ikke bare reduserer påvirkningen av luften, men har også bidratt til at de tunge transportene av olje til fabrikken er borte.

Vi resirkulerer produksjonsmateriale både internt og eksternt. De restprodukter som blir til overs etter produksjonen er f.eks spon og kjølevæsker. Disse tas hånd om og separeres på en måte så de kan resirkuleres og gjenbrukes.

Vi har suksessivt redusert bruk av antall kjemikalier i vår virksomhet. Vi benytter oss av ekstern ekspertise for kontroll av emnet og arbeider regelmessig med å finne miljøvennlige alternativ på markedet.

Gjennom investeringer i ventilasjonsutstyr angriper vi støvutslipp som nå ligger mye under de grenseverdier som gjelder. Utvendig støy har også blitt tatt hånd om med investeringer i nye komponenter i ventilasjonssystem, samt endrede rutiner og tider for bruk av ventilasjon. Vi har kontroll på det vann som slippes ut i våre omgivelser, og ligger langt under de grenseverdier som er satt av myndighetene.

Den avfallsmengden som blir et resultat av produksjonen, håndteres i samarbeid med leverandøren for avfallshåndtering. Gjennom årene har vi redusert vårt avfall dramatisk fra deponi til mer gjenvinning.

3. Produkter

Den minste spylemengden er på 2/4 liter uten å minske effektiviteten. Sammenlignet med 60- och 70-tallets toaletter som krevde ni liter vann ved hver spyling.

Den patenterte vannsparefunksjonen som finnes i våre blandebatterier består av en liten genial varme- og vannmengdesperre som sparer enorme mengder energi og pengar.

Når energiklassifisering av blandebatterier kom i 2010, var det veldig velkomment. Vi hos Gustavsberg har lenge jobbet med fokus på energi. Nautic servantkraner fikk best karakter (A) i energiklassifiseringen, og fikk best testresultat av alle klassifiserte servantkraner. Det samme gjelder Nautic kjøkkenkraner. Den var - og er fremdeles - den beste kjøkkenkranen av alle testede kjøkkenkraner.

Gustavsberg har energiklassifisering på Nautic og Logic-sortimentent for servant- og kjøkkenkraner (SS-820000). Siden 2014 har også termostatbatteriene til Nautic i kombinasjon med dusjsett I (SS-820001) energiklasse A.

Alle våre blandebatterier er resirkulerbare og hovedsakelig produsert i gjenvinnbart materiale. Når nye blandebatterier produseres, går 95 % av de gamle til gjenvinning. Messingen blir ny råvare som blir til blokker og stenger som senere benyttes i produksjon av nye blandebatterier.

Vi har utviklet miljøsmarte emballasjeløsninger som består av færre og mer miljøvennlige materiale. Et eksempel er de prisbelønte emballasjene til baderomsserien Nautic som er produsert i bare to komponenter – styropor og bølgepapp – begge er enkle å sortere og resirkulere. Vi pakker også inn blandebatterier i mikrofiberklut som kan brukes til rengjøring og senere gjenvinnes.

Gustavsbergsprodukter holder høy kvalitet og er skapt for å brukes i mange år. Vi holder reservdeler med Gustavsbergsmerking i minst 10 år fra produktet har gått ut av sortimentet.

4. Logistikk

I Vårgårdafabrikken produseres blandebatterier og det markedsledende rørkoblingssystemet Vatette. I Gustavsberg skjer sluttproduksjonen av toaletter.

Våre underleverandører behøver ikke være miljøsertifiserte, men må ha et aktivt miljøarbeid som tilsvarer våre krav. Vi gjør en skriftlig avtale som skal garantere at de tar ansvar for miljø og medarbeidere.

Vi benytter oss av transportselskaper som har et klart og langsiktig mål om kontinuerlig å redusere miljøpåvirkningen.

5. Sertifiseringer

ISO 14001 er en global standard som handler om miljøledelse. Det er et gedigent verktøy som hjelper bedrifter å drive et aktivt, strukturt og effektivt miljøarbeid. Ekstern granskning av hvordan ledelsessystemet fungerer i praksis, skjer regelmessig. Det gjøres også vurdering av hvor effektivt bedriften bedriver sitt miljøarbeid ut i fra standardens krav. Les mer på www.standard.no

Fabrikken i Vårgårda er registrert i EMAS (Eco Management and Audit Scheme) som er EUs miljøadministrasjon - og miljøkontroll. EMAS benyttes av både private och offentlige organisasjoner og er mer detaljert enn ISO 14001, blant annet på områder som utredning, regnskap og kontroll. Derfor kompletterer disse to miljøadministrasjonssystemene hverandre på en god måte. Organisasjoner knyttet til EMAS publiserer et årlig miljøregnskap. Les mer på www.emas.se

ISO 9001 er standarden for kvalitetsstyring og en internasjonal standard. Kvalitetsstyressystemet er det verktøyet som hjelper bedriften å drive et aktivt og effektivt kvalitetsarbeid. Når systemet er innført, gjøres en ekstern vurdering av kvalitetsarbeidet. Dersom det stemmer overens med standarden, får man sertifisering.  Les mer på www.standard.no

Denne internasjonale prisen for god emballasjedesign ble tildelt våre miljøsmarte emballasjeløsninger til baderomsserien Nautic. Emballasjen er fremstilt av færre materialer enn tidligere, noe som gjør den enklere å gjenvinne. Den er også enkel å lagre og håndtere, noe som reduserer slitasjeskader hos installatører.

Den patenterte vannsparefunksjon som finnes i våre blandebatterier har vunnet Energimyndighetens konkurranse for resurseffektive tappevannsarmatur. Takket være den lille smarte varme- og vannstrømssperren som er selve kjernen i blandebatteriene, sparer man enorme mengder energi og pengar.

Det finnes idag energimerking for blandebatterier av samme type som for hvitevarer. Hensikten med merkingen er at innkjøpere, installatører og kunder skal få upartisk hjelp til å velge energieffektive produkter. Servantkranene i Nautic og Logic-serien har oppnådd den høyeste karakteren (A), noe som innebærer at man sparer store mengder energi og penger, ved å velge disse produktene. For mer informasjon om energimerkesystemet se www.kiwa.se

6. Resultat: miljøsmarte baderom

Vil du vite mer?