Lorem ipsum dolor sit amet

Keskkond kui traditsioon

Jätkusuutlikkus ja keskkond

Oleme Gustavsbergis töötanud alati selle nimel, et leida uusi ja nutikaid lahendusi säästvamaks tootmiseks ning valmistamaks keskkonnasõbralikke tooteid. Meie lai tootevalik ulatud ökonoomse loputusega WC-pottidest kuni eneriatõhusate segistiteni. Gustavsberg on uhkelt juba kaua kandnud keskkonnaalaselt sertifitseeritud ettevõtte aumärki ning me pöörame keskkonnale tähelepanu kogu toote elutsükli vältel - tootearendusest, tootmisest, logistikast kuni vannitoa valmimiseni. Lihtsalt valides meie tooteid säästad energiat, vett ja raha.

Siiski ei tähenda jätkusuutlikkus meie jaoks ainult keskkonda. See hõlmab ka sotsiaalset vastutust, mis eelkõige tähendab ohutu töökeskkonna loomist meie töötajatele ja meie toodete paigaldajatele. Järgmine samm on meie tootmise pidev teadvustamine ja lahenduste leidmine kuidas me saame kaasa aidata ühiskonna säästvamale arengule. Püüeldes jätkusuutlikuma tuleviku poole osaleb Gustavsberg ülemaailmses  WaterAid projektis, aidates varustada inimesi puhta vee ja kanalisatsiooniga.

Gustavsbergi kuus keskkonnaalast sammu

1. Projekti algjärk

Meie töö jätkusuutlikkuse nimel katab kõiki meie tegevusalasid projekti algusjärgust kuni keskkonnasäästliku vannitoa valmimiseni, mis säästab nii energiat kui raha ega kahjusta keskkonda.

Keskkonnasäästlikud tooted ja majanduslik edu käivad käsikäes. Näiteks on meie energia- ja veesäästlikud WC-potid aidanud meil saavutada rahvusvahelist müügiedu.

Oleme kaua töötanud keskkonnasäästlike protsesside arendamise nimel. Tegelikult on meil oma tehases olnud puhastuskeskus juba 1968. aastast. Samuti oleme me loonud süsteemi, mille abil kasutame põletusahjudest ülejäävat kuumust oma hoonete kütmiseks.

Keskkonnasõbralikud on nii meie vannitoatooted kui pakendilahendused. Näiteks on kõik meie segistid taastöödeldavad ning valmistatud suures osas taastöödeldud metallist. Oleme loonud ka säästlikud ja keskkonnasõbralikud pakendilahendused, mis vajavad vähem materjali.

Meie püsiv eesmärk on täiustuda, olla uuenduslik ja luua kauakestvaid jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke tooteid. See on meie edu võti.

2. Tootmine

Segistite ja liitmike valmistamise tehases taaskasutame me valuahjude ventilatsiooni- ja kütteenergiat.

Kütame oma Vårgårda tehast biokütusega, mis tuleb hakkepuidu põletamisest vaid 500 meetri kaugusel asuvas tehases. Me ei kasuta enam kütmiseks õli ning see ei ole mitte ainult vähendanud mõju atmosfäärile, vaid aidanud loobuda ka õli raskevedudest meie tehastesse.

Me taastöötleme tootmismaterjale nii ettevõttesiseselt kui -väliselt. Eraldame tootmisprotsessis tootmisjäägid nagu kiibid ja jahutusvedelikud ning saadame need taaskasutusse.

Oleme vähendanud keskkonnale ohtlike kemikaalide kasutamist tootmisprotsessis. Me kasutame väliseksperte kontrollimaks tootmises kasutatavaid kemikaale ning otsime pidevalt keskkonnasõbralikke asendusaineid.

Tänu investeeringutele ventilatsiooniseadmetesse, oleme viinud tolmuheite määra alla piirnormi. Oleme tegelenud müraga läbi erinevate investeeringute ventilatsioonisüsteemi komponentidesse muutes ühtlasi ventilatsioonisüsteemi kasutamise rutiini ja aegasid. Jälgime pidevalt veehulka, mis läbi meie tootmisprotsessi jõuab tagasi keskkonda. See on tunduvalt väiksem litsentseeritud järelvalve poolt etteantud piirnormidest.

Tootmisjääkidega tegeleme koostöös jäätmekäitluse firmaga. Läbi aastate oleme oluliselt vähendanud prügilasse minevaid jääke ja aina enam neid taaskasutanud.

3. Tooted

Kõige säästlikum loputus kasutab vaid 2,4 liitrit vett ilma tõhusust ohverdamata. See on suur sääst võrreldes 1960 – 1970. aastate mudelitega, mis tarvitasid 9 liitrit vett loputuse kohta.

Meie segistite patenteeritud veesäästufunktsioon koosneb väikesest temperatuuri- ja veehulga piiramise süsteemist, mis hoiab kokku suure hulga energiat ja raha.

Kui 2010. aastal tutvustati segistite energiaklassifikatsiooni, oli see väga teretulnud. Oleme keskendunud oma töös energiasäästule juba pikka aega. Meie Nautic valamusegisti sai energiamärgise skaalal kõrgeima võimaliku hinde (A) ja parima tulemuse testis osalenud valamusegistitest. Sama kehtib ka Nautic sarja köögisegisti kohta, mis oli ja on senini testitud köögisegistitest parim.

Gustavsbergi segistitest omavad energiamärgist Nautic ja Logic sarjade valamu- ja köögisegistid (SS-820000). 2014. aastast omab energiamärgistuse klassi A ka Nautic termostaatsegisti kombineerituna dušiliftiga  (SS-820001).

Kõik meie segistid on taastöödeldavad. Veelgi enam – need on suures osas valmistatud taastöödeldud metallist. Uute segistite paigaldamisel taastöödeldakse 95% vanadest segistitest. Messing muudetakse uueks „toormaterjaliks“, millest messingitehases valmistatakse segistite tootmisel kasutatavaid vardaid ja latte.

Oleme loonud ka säästlikud ja keskkonnasõbralikud pakendilahendused, mis vajavad vähem materjali. Üheks näiteks on meie vannitoasarja Nautic auhinnatud pakendilahendus. See koosneb vaid kahest osast – Styropor® kõvavahust ja lainepapist – mida mõlemat on lihtne sorteerida ja taaskasutada. Lisaks mähime oma segistid mikrokiust kangasse, mida meie kliendid saavad kasutada kodu koristamisel – ning seejärel taasringlusesse saata.

Gustavsbergi tooted on kõrgeima kvaliteediga ning loodud kestma aastaid. Hoiame Gustavsbergi kaubamärgi varuosasid saadaval veel vähemalt 10 aastat pärast toote lõpetamist.

4. Logistika

Meie Vårgårda tehas toodab segisteid ja turuliidriks olevat Vatette toruliitmike süsteemi. WC-pottide lõpptootmine toimub Gustavsbergis.

Meie tarnijad ei pea olema keskkonnaalaselt sertifitseeritud, kuid neil peab olema aktiivne keskkonnaalase töö programm, mis vastab meie nõuetele. Sõlmime kirjaliku lepingu, mis garanteerib, et võetakse vastutus nii oma töötajate kui keskkonna eest.

Me teeme koostööd vedajatega, kes on töötanud välja selged ja pikaajalised strateegiad keskkonnamõju pidevaks vähendamiseks.

5. Sertifikaadid

Mõiste ISO 14001 alla koonduvad Rootsi Standardiinstituudi (Swedish Standards Institute) poolt loodud standardid, mis keskenduvad keskkonnajuhtimisele. Koos loovad need standardid keskkonnajuhtimise süsteemi, mida on lihtne kohandada individuaalsetele ettevõtetele. Standardid on tööriistad, mis aitavad organisatsioonil rakendada aktiivset ja tõhusat keskkonnaprogrammi. Pärast juhtimissüsteemi juurutamist hinnatakse keskkonnaalast tööd ka väljastpoolt. Töö vastamisel standarditele omistatakse ettevõttele sertifikaat. Rohkem infot veebilehel www.sis.se.

Meie Vårgårda tehas on registreeritud EMAS-is – Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemis, mida kasutatakse nii era- kui avaliku sektori organisatsioonide puhul. Arvestades aruandluse, auditeerimise ja kontrolli nõuetega, on see laiahaardelisem kui ISO 14001, kuid tegelikult täiendavad need kaks keskkonnajuhtimise süsteemi teineteist. EMAS-is registreeritud organisatsioonid on kohustatud oma iga-aastaseid keskkonnaauditeid avalikustama. Lisainformatsioon veebilehelt www.emas.se

ISO 9001 on Rootsi Standardiinstituudi poolt välja töötatud juhtimissüsteem ettevõtete kvaliteedi tõstmiseks. See aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel tugevdada ja suurendada sisemiste protsesside tõhusust – alates sellest, kuidas vastata telefonile kuni tööseisakute vältimiseni – ning pidevalt ettevõtet arendada, et vastata klientide nõudmistele ja säästa ressursse. Kui juhtimissüsteem on kasutusele võetud, saab viia läbi välise hindamise. Kui kvaliteeditöö vastab standardile, omistatakse organisatsioonile sertifikaat. Lisainformatsioon veebilehelt www.sis.se

Meile on omistatud rahvusvaheline tunnustus hea pakendidisaini eest, mida oleme kasutanud meie vannitoasarja Nautic keskkonnasäästlikul pakendamisel. Need lahendused vajavad vähem materjali kui varem – see lihtsustab taastöötlemist. Samuti on pakendeid lihtsam ladustada ja käsitseda, mis vähendab ka amortisatsioonikahjustusi.

Meie segistite patenteeritud veesäästufunktsioon on võitnud Rootsi Energiaagentuuri ressursitõhusate veekraanide konkursi. Tänu keerukale väikesele energia- ja veesäästusüsteemile, mis moodustab meie segistite südame, hoiavad kasutajad kokku suure hulga energiat ja raha.

Tänapäeval on segistitel sama tüüpi energiamärgise süsteem nagu kodumasinatel. Märgistamise eesmärgiks on pakkuda hankijatele, paigaldajatele ja tarbijatele erapooletut abi energiatõhusate toodete valikul. Meie valamusegistitele Nautic ja Logic on omistatud kõrgeim hinne (A), mis tähendab, et nende toodete kasutamine säästab tarbijale suure hulga energiat ja raha. Lisainformatsioon energiamärgise süsteemi kohta veebilehelt www.kiwa.se

Töötame selle nimel, et juurutada süsteemi, kuidas meie ettevõttena saaksime võtta sotsiaalse vastutuse vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 26000, mille kohaselt panustab ettevõte või organisatsioon jätkusuutliku tuleviku edendamisse. Standard sisaldab juhiseid, kuidas võtta vastutust oma töötajate ja välismaailma ees. Juhised on vabatahtlikud, seega ei saa need veel viia ametliku sertifitseerimiseni. Lisainformatsioon veebilehelt www.sis.se

6. Keskkonnasäästlik vannituba

Kas soovite rohkem teada?