Hjälpmedel - Tvättställ

Att kunna erbjuda ett höj och sänkbart tvättställ är för oss på Gustavsberg en självklarhet. Gustavsberg erbjuder dig med särskilda behov möjligheten till grundare och bredare tvättställ som även är höj och sänkbara. Det lämpar sig lika bra för offentliga miljöer som i hemmet. De är framtagna med hänsyn till de hårda krav som ställs på hygienaspekter, användarvänlighet och tillgänglighet. Gustavsbergs höj och sänkbara tvättställ är framtagna för att användas av personer med särskilda behov.

 Til toppen